Porady prawne

Zmiany, ale to żadna rewolucja

Właśnie zmarł mój ojciec. Jestem jego jedyną spadkobierczynią. Słyszałam, że zaszły jakieś duże zmiany w zasadach opłacania podatku od spadków i darowizn. Czy dotyczą one także takich osób jak ja?

Zmiany dotyczące podatku od spadków i darowizn, które obowiązują od 13 listopada 2022 r. nie wprowadzają rewolucji w zasadach opłacania tego zobowiązania. Zmieniła się jedynie wysokość obowiązujących zwolnień od tego podatku. W przypadku osób zaliczonych do I grupy podatkowej (należy do niej małżonek, zstępni czyli dzieci i wnuki, wstępni czyli rodzice i dziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) podwyższono kwotę wolną od podatku z 9637 zł do 10 434 zł. Jeśli mamy do czynienia z darowizną albo spadkiem na rzecz osób zaliczonych do II grupy podatkowej (czyli zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków) kwota wolna od podatku urosła z 7276 do 7878 zł. W przypadku III grupy podatkowej (do której należą wszyscy ci, którzy nie mieszczą się w grupie I i II) kwota wolna od podatku też wzrosła- z 4902 zł do 5308 zł. Zmiany dotyczą także limitu darowizn (i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych) dokonywanych na cele mieszkaniowe przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej. Zamiast 9637 zł od jednego darczyńcy i 19 274 zł łącznie od wielu darczyńców darowizna taka nie będzie opodatkowana jeśli wyniesie 10 434 zł albo 20 868 zł od wielu darczyńców. Warto pamiętać, że limit ten obejmuje darowizny wykonywane w okresie 5 lat. Wzrosty kwot wolnych są wynikiem inflacji – przepisy nakazują ich przeliczanie w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku przekraczającego 6%.

W Pani przypadku mamy jednak do czynienia z dziedziczeniem po członku najbliższej rodziny, czyli tacie. Jest ono objęte tak zwanym zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn dla grupy zerowej. Należą do niej małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Te osoby nie zapłacą w ogóle podatku od spadków i darowizn i to niezależnie od wartości tego, co odziedziczą, o ile tylko zawiadomią o tym fakcie urząd skarbowy na formularzu SD-Z2. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą przyjęcia spadku albo uprawomocnienia się postanowienia sądu o spadkobraniu. Podsumowując – jeśli wypełni Pani te obowiązki majątek po tacie w ogóle nie będzie opodatkowany.

MS 19/2022, 10 listopada 2022