Porady prawne

Podatki za ryczałt za pracę zdalną

Umówiłam się ze swoim szefem, że zacznę pracować zdalnie. Mam też dostać od firmy pieniądze, które mają mi zwrócić koszty energii elektrycznej i rachunków za internet. Czy te kwoty zostaną opodatkowane i będę je musiała wykazać w swoim zeznaniu rocznym?

Nie. Kodeks pracy stanowi, że pracodawca ma zapewnić pracownikowi, który pracuje zdalnie materiały i narzędzia niezbędne do jej wykonywania (z praktycznego punktu widzenia chodzi najczęściej o laptop albo komputer stacjonarny). Musi też zająć się instalacją, serwisem i konserwacją tych narzędzi pracy. Dodatkowo obciążają go też koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na odległość (do tej kategorii zalicza się opłaty za internet). Często pracodawcy zwracają te koszty swoim pracownikom w postaci stałego comiesięcznego ryczałtu. Pieniądze te u otrzymującego go pracownika nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracujący zdalnie ma jeszcze jedną możliwość obniżenia swoich podatków. Jeśli mieszka on w innej miejscowości niż, ta w której pracuje, to wciąż ma prawo do zastosowania podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Mimo więc tego, że pracując zdanie nie musi on co dziennie jeździć np. do biura, to dla podatku dochodowego od osób fizycznych traktuje się go tak, jakby co miesiąc do tej pracy rzeczywiście dojeżdżał.

MS 5/2023, 29 czerwca 2023