Porady prawne

Korekta PIT dla samotnego rodzica

Samotnie wychowuję córkę. Nie składałam wspólnego rozliczenia podatkowego z dzieckiem bo powiedziano mi, ze mogę to zrobić dopiero wtedy gdy będę się nim opiekowała przez cały rok. Czy w tej sytuacji mogę złożyć korektę rocznego rozliczenia podatkowego i rozliczyć się jako samotny rodzic?

Tak. Jako samotny rodzic może się rozliczyć podatnik będący rodzicem albo opiekunem prawnym dziecka. Musi być stanu wolnego i faktycznie w roku podatkowym wychowywać samotnie dziecko. To oznacza, że sprawuje nad nim samodzielnie opiekę i odbywa się to bez udziału drugiego rodzica. Żaden przepis w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymaga, żeby taka opieka odbywała się przez cały rok. A to oznacza, że można opodatkować się jako samotny rodzic, nawet jeśli tylko przez jakiś czas w roku spełnia się wymogi do zastosowania tego rozwiązania. Jeśli tak jest w Pani przypadku – można skorzystać z tej preferencji. Konieczne jest do tego złożenie korekty złożonego wcześniej zeznania podatkowego.

Taka możliwość została wprowadzona w stosunku do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. Wcześniej obowiązywała zasada, zgodnie z którą rozliczenie samotnego rodzica nie miało zastosowania do tych, którzy złożą wniosek po ostatnim dniu, w którym można było składać roczne PITy. Teraz można już to zrobić. Skarbówka stoi bowiem na stanowisku, że zmieniać można każdą pozycję w deklaracji rocznej, pod warunkiem wszakże, że nie ma przepisów, które by tego zakazywały. Ponieważ nie ma takiej normy w stosunku do osób posiadających prawo do rozliczenia się jako samotny rodzic, daje to Pani prawo do korekty złożonego wcześniej PITa. Można to zrobić do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych dotyczących roku, za który składa się korektę.

MS 5/2023, 29 czerwca 2023