Porady prawne

Powrót z pracy zdalnej

Do tej pory pracowałam zdalnie z domu. Teraz dowiedziałam się, że mój pracodawca rozważa możliwość wezwania części pracowników – w tym także mnie – do stacjonarnej pracy w biurze. Czy może to zrobić?

Tak, kodeks pracy przewiduje procedurę powrotu pracownika wykonującego swoje obowiązki zdalnie do pracy stacjonarnej, wykonywanej w siedzibie pracodawcy albo wyznaczonym przez niego miejscu. W takim przypadku pracodawca składa wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków pracy (czyli tych obowiązujących kiedy pracowało się stacjonarnie). Pracodawca może wysłać taki wniosek pracownikowi zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej (np. prześle go e-mailem). Po złożeniu takiego wniosku pracodawca i pracownik ustalają termin przywrócenia poprzednich, czyli stacjonarnych warunków pracy.

Powrót do firmy powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku. Szef może złożyć taki wniosek tylko wtedy, gdy dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe np. z powodu organizacji pracy albo ze względu na rodzaj pracy wykonywanej przez zatrudnionego.

MS 3/2023, 27 kwietnia