Porady prawne

Alimenty dla dorosłego dziecka

Córka, na którą mam zasądzone alimenty jest już pełnoletnia. Wiem, że wybiera się na studia i nie zamierza w tym czasie pracować. Czy w tej sytuacji mogę przestać płacić alimenty? To dla mnie bardzo duże obciążenie.

To, że dziecko uprawnione do alimentów od rodzica osiągnęło pełnoletniość nie oznacza jeszcze, że automatycznie wygasza to jego prawo do takiego świadczenia. Świadczenia alimentacyjne zależą bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego. Jeśli pełnoletnie dziecko będzie kontynuowało edukację np. rozpoczynając studia, to wciąż zachowuje prawo do wsparcia ze strony rodzica. Można jednak domagać się weryfikacji, czy rzeczywiście dalej się uczy. Zobowiązany do alimentów może też twierdzić przed sądem, że w trakcie studiów dziecko ma już możliwości samodzielnego utrzy­mania się. Może Pan też przekonywać sąd, że płacone alimenty stanowią dla pana nadmierny uszczerbek. Jeśli równocześnie dziecko nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd przyzna Panu rację i zdecyduje albo o zmniejszeniu alimentów albo o zaprzestaniu ich płacenia. W każdym jednak wypadku nie może Pan sam zdecydować o niepłaceniu tego świadczenia. Uprawnienie takie ma wyłącznie sąd. Jeśli samodzielnie podejmie Pan taką decyzję będzie Pan miał zaległości alimentacyjne podlegające egzekucji przez komornika.