Porady prawne

Wyrejestrowanie auta

Miałam duży wypadek, po którym moje auto trafiło na długo do warsztatu. Jeszcze nie wiem, ile potrwają naprawy, ale może się okazać, że nawet kilka miesięcy. Czy w tym przypadku mogę wyrejestrować auto na czas naprawy?

Tak! Może pani skorzystać Pani z nowego rozwiązania wprowadzonego do prawa o ruchu drogowym polegającego na możliwości czasowego wyrejestrowania auta. Taki wniosek może złożyć właściciel auta do organu właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W takim przypadku wydaje się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Do niedawna z tej możliwości mogli skorzystać jedynie właściciele ciężarówek i pojazdów specjalnych. Teraz mogą to także zrobić właściciele samochodów osobowych w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Samochód osobowy może zostać czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu, chyba, że od złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdy minęło co najmniej 3 lata. We wniosku o czasowe wyrejestrowanie pojazdu zawiera się oświadczenie, ze pojazd wymaga napraw związanych z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Oświadczenie takie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Po naprawie auto może być znowu zarejestrowane po wykonaniu dodatkowego badania technicznego.

MS 2/2022, 17 lutego 2022