Wyrejestrowanie auta

Miałam duży wypadek, po którym moje auto trafiło na długo do warsztatu. Jeszcze nie wiem, ile potrwają naprawy, ale może się okazać, że nawet kilka miesięcy. Czy w tym przypadku mogę wyrejestrować auto na czas naprawy?

Tak! Może pani skorzystać Pani z nowego rozwiązania wprowadzonego do prawa o ruchu drogowym polegającego na możliwości czasowego wyrejestrowania auta. Taki wniosek może złożyć właściciel auta do organu właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W takim przypadku wydaje się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Do niedawna z tej możliwości mogli skorzystać jedynie właściciele ciężarówek i pojazdów specjalnych. Teraz mogą to także zrobić właściciele samochodów osobowych w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Samochód osobowy może zostać czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu, chyba, że od złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdy minęło co najmniej 3 lata. We wniosku o czasowe wyrejestrowanie pojazdu zawiera się oświadczenie, ze pojazd wymaga napraw związanych z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Oświadczenie takie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Po naprawie auto może być znowu zarejestrowane po wykonaniu dodatkowego badania technicznego.

MS 2/2022, 17 lutego 2022