Porady prawne

Ile zwrotu za internet i prąd przy pracy zdalnej?

W związku ze zmianami w kodeksie pracy dotyczącymi wykonywania pracy zdalnej mój pracodawca ma zamiar wprowadzić takiej rozwiązanie w firmie, w której pracuję. Wiem, że należy mi się wtedy zwrot kosztów prądu i internetu wykorzystywanego do pracy. Czy już wiadomo na ile można liczyć?

Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdanej przewiduje, że pracodawca ma obowiązek pokryć związane z tym koszty. Chodzi o wydatki na instalację, serwis, eksploatację i konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych. Niestety, nowe przepisy nie zawierają zasad ustalenia wysokości tych wydatków. Muszą więc one zostać ustalone w zasadach pracy zdalnej. To nie oznacza jeszcze, że w ramach zwrotu wydatków pracodawca może refundować pracownikowi wydatki w dowolnej wysokości. Byłoby to korzystane dla pracownika, ponieważ od tego typu świadczeń nie płaci się podatku dochodowego od osób fizycznych (są objęte zwolnieniem podatkowym) oraz składek na ZUS. Ten fakt oznacza jednak, że zarówno skarbówka, jak i urzędnicy z ZUS mogą zweryfikować wysokość refundacji wypłacanych pracownikowi i w skrajnych przypadkach uznać je za wysokie. Stąd płynie wniosek, że świadczenia te powinny mieścić się w granicach rynkowych wydatków zarówno na prąd jak i na internet.

MS 1/2023, 23 lutego 2023