Porady prawne

Zapłata za długi męża

Mój mąż przed ślubem zaciągnął długi. Przegrał procesy o ich zapłatę i teraz musi je regulować. Czy te zobowiązania dotkną mnie w jakikolwiek sposób?

Teoretycznie jeśli wierzytelności zostały zaciągnięta przed powstaniem wspólności majątkowej czyli przed ślubem, albo dotyczy majątku osobistego małżonka (czyli tego, którego w dużym skrócie był właścicielem przed zawarciem związku małżeńskiego), to one Pani nie dotyczą. W takim przypadku dłużnicy mogą bowiem żądać spłaty długów z majątku osobistego dłużnika – Pani majątek osobisty np. nabyte przed ślubem nieruchomości – jest przed zakusami wierzycieli zabezpieczony. Co innego jednak z dochodami dłużnika (czyli Pani męża) pochodzącymi z jego wynagrodzenia czy z innej pracy zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z niektórych praw (najczęściej chodzi o prawa autorskie). Długi męża mogą być z takich dochodów ściągane. W praktyce więc – mimo, że formalnie nie jest Pani dłużnikiem – to jednak w sensie prawnym jest Pani tzw. dłużnikiem egzekwowanym. Zgodnie z prawem tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi (czyli w tym przypadku mężowi) pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z jego majątku osobistego, ale także z wypłaconego mu wynagrodzenia za pracę albo innych dochodów związanych z prowadzeniem działalności zarobkowej (np. z własnej firmy) oraz z niektórych praw. Oznacza to, że wierzyciele mogą zaspokoić swoje roszczenia z tego, co Pani mąż zarabia. A to już dotknie Panią bezpośrednio, bo część pieniędzy rodziny będzie podlegała egzekucji. Choć więc Pani dochody i majątek będą formalnie chronione, to nie da się tego powiedzieć o dochodach i majątku męża nabytego przed ślubem oraz zarabianych przez niego na bieżąco pieniędzy. One trafią do wierzycieli, a nie do rodzinnego portfela.

MS 1/2023, 23 lutego 2023