Porady prawne

Co z ulgą kiedy dziecko zarabia

Mam syna studenta. Chłopak w czasie wakacji dorabiał sobie jako kelner w restauracji nad morzem. Czy to, że zarabiał oznacza dla mnie, że nie mogę już skorzystać z ulgi na dzieci?

Niekoniecznie. Zacznijmy od tego, że Polski Ład 2.0 daje możliwość korzystniejszego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla niektórych kategorii rodziców. Mogą z niego skorzystać ci, którzy wychowują dzieci małoletnie, w stosunku do których wykonywali oni władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego (zakładamy przy tym, że dziecko z nimi zamieszkiwało) albo sprawowali opiekę nad dzieckiem jako jego rodzina zastępcza na podstawie orzeczenia sadu lub umowy zawartej ze starostą. W tym przypadku wysokość dochodów takich pociech nie ma wpływu możliwość skorzystania z ulgi na dzieci. Z opcji tej mogą też skorzystać rodzice pełnoletnich dzieci, które otrzymują rentę socjalną albo zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny. Wtedy dochody tych dzieci też nie wpływają na możliwość skorzystania z ulgi.

Jest jednak jedna grupa dzieci, których dochody mają wpływ na to, czy ich rodzice skorzystają z tej możliwości obniżenia swoich zobowiązań wobec fiskusa. Należą do nich dzieci pełnoletnie uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub szkolnictwie wyższym. Zasada ta dotyczy także szkół zagranicznych. Z takim potomstwem można rozliczyć się razem tylko wtedy, gdy osiągnięte przez nich dochody nie przekroczą 12-krotności renty socjalnej obowiązujące w grudniu roku podatkowego. Ponieważ w 2022 r. renta ta wynosiła 1338,44 zł daje to roczny limit w wysokości 16061,28 zł. Do limitu dochodów dziecka należy wliczyć dochody opodatkowane według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych (np. w przypadku gdy dziecko zarabiało na giełdzie). Reguła ta nie dotyczy renty rodzinnej. Za to bierze się pod uwagę przychody zwolnione z podatku dochodowego z tytułu u mów o pracę, zlecenie lub działalności osób młodych do osiągnięcie przez nie 26 roku życia. Rodzic może skorzystać z odliczenia jeśli jego dziecko zarobiło mniej. Może więc Pani obniżyć wielkość swojego podatku dochodowego od osób fizycznych przy założeniu, że Pani syn osiągnął mniejsze dochody.

Pierwsze i drugie dziecko daje prawo do obniżki w wysokości 1112 zł. Trzecie dziecko to już ulga w wysokości 2000 zł. Trzecia i czwarta pociecha pozwala zmniejszyć podatek o 2700 zł.

MS 1/2023, 23 lutego 2023