Porady prawne

Śmierdzące sąsiedztwo

Coś dziwnego dzieje się z moim sąsiadem. Ostatnio zaczął przynosić do domu śmieci. Ma już ich pełen balkon. Niestety zapach, który im towarzyszy staje się już utrapieniem. Czy mogę coś z tym zrobić?

Radzimy powiadomić o sprawie Państwową Inspekcję Sanitarną. Inspektor sanitarny ma prawo wstępu do mieszkania w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej albo zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi. I właśnie w kategorii „zagrożenie czynnikami środowiskowymi” mieści się też gromadzenie śmieci zagrażające zdrowiu mieszkańców.

Inspektor może wydać decyzję nakazującą usunięcie sterty śmieci. Ma też prawo skontrolować czy jego decyzja została później wykonana.

MS 06/2021, 29 kwietnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *