Porady prawne

Utrudnianie kontaktu

Mojej byłej żonie w czasie procesu rozwodowego przyznano opiekę nad naszym wspólnym synkiem. Ja dostałem prawo do regularnych spotkań z maluchem. Niestety ostatnio była małżonka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie pozwala mi się widywać z dzieckiem. Czy możną ją jakoś o tego legalnie przymusić?

Tak. Kodeks postępowania cywilnego zawiera przepis stanowiący, że osoba pod której pieczą pozostaje dziecko (w opisywanym przypadku matka dziecka – bo tak orzekła sąd w wyroku rozwodowym) nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje swoje obowiązku wynikające z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, może zostać ukarana za to przez sąd rodzinny. Sąd może bowiem w takim przypadku nakazać takiej osobie zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Radzimy Panu skorzystać z tej możliwości i złożyć odpowiedni zawiadomienie do sądu rodzinnego. Należy do niego dołączyć odpis orzeczenia sądowego dającego Panu prawo do kontaktu z dzieckiem. W Pańskim przypadku będzie to oczywiście wyrok rozwodowy, ale równie dobrze może to także być np. ugoda zawarta z byłym małżonkiem przed sądem albo mediatorem. Sąd uprzedzi byłą małżonkę, że grozi jej zapłata takiej sumy, jeśli dalej będzie uniemożliwiała kontakty z dzieckiem.

Jeśli była żona nie posłucha, sąd zacznie naliczać świadczenia za każde naruszenie wyroku. Co więcej, ma Pan prawo domagać się odszkodowania za szkody powstałe w wyniku utrudniania kontaktów z synem. Tak będzie, jeśli np. wykupił Pan wakacje, na które z nim nie pojechał, bo matka uniemożliwiła wam wspólny wyjazd.

MS 06/2021, 29 kwietnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *