Porady prawne

Towar kupiony przez internet można wypróbować

Kupiłam mikser przez internet. Dostarczono mi go do domu kurierem. Przyjęłam paczkę i ją rozpakowałam. Po przyjrzeniu się temu urządzeniu doszłam do wniosku, ze popełniłam błąd wydając na nie pieniądze. Czy mogę teraz oddać taki rozpakowany towar?

Tak. W przypadku zakupu dokonanego przez internet ma Pani 14 dni na odstąpienie od umowy w terminie 14 dni. Nie musi Pani podawać przyczyny, dla której rezygnuje z towaru. Nie ponosi tez Pani kosztów związanych z rezygnacją poza tymi, które wskazane są w przepisach. Bieg tego 14-dniowego terminu rozpoczyna się od chwili, w której przeniesiono na Panią własność nabytego przedmiotu a jest nim chwila, w której odebrało się dostawę od kuriera.

Odstępując od umowy nabywca ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy. Musi to nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od chwili, w której odstąpiło się od umowy (z wyjątkiem sytuacji, w której sprzedawca sam się zaoferował, że odbierze sprzedany przez siebie towar). Dopełni Pani formalności, jeśli przed upływem tego terminu odeśle nietrafiony zakup. Poczta czy kurier może go już dostarczyć sprzedawcy po tym terminie. Zakupy zrobione przez internet mogą zostać wypróbowane. Konsument może jednak korzystać z tych rzeczy jedynie w zakresie koniecznym do stwierdzenia jej charakteru, cech i sposobu funkcjonowania. Unia Europejska gwarantuje, że kupując rzeczy w internecie możemy się z nimi obchodzić tak samo, jak w sklepie stacjonarnym. Jednocześnie zgodnie z prawem konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do twierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy. Inaczej rzecz ujmując, jeśli odda Pani towar z wyraźnymi śladami używania, sprzedawca potrąci z ceny wartość poniesionych przez siebie strat. Nie ma przepisu określającego, jak określa się wysokość takiego potrącenia.

MS 5/2023, 29 czerwca 2023