Porady prawne

Konto dla nastolatka

Mam kilkunastoletniego syna. Chcemy wypłacać mu kieszonkowe przelewem na konto. Czy można je założyć osobie, która nie jest jeszcze pełnoletnia?

Tak. Prawo bankowe zezwala na założenie rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (czyli typowego ROR) albo rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej już dla 13-latków. Posiadacze kont po ukończeniu 13 roku życia mogą swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na takich kontach lub lokatach pod warunkiem wszakże, że nie sprzeciwi się temu na piśmie przedstawiciel ustawowy nastolatka. W praktyce oznacza to, że niepełnoletni może ze swojego konta korzystać w zasadzie tak jak dorosły. Ma więc prawo robić przelewy, wypłacać gotówkę czy korzystać z karty płatniczej. Do czasu uzyskania pełnoletniości pozostaje on jednak pod władzą rodziców. To oni zarządzają finansami dziecka, a to daje im np. prawo zablokowania karty płatniczej nastolatkowi, który nie potrafi korzystać ze swoich pieniędzy. Do tego sprowadza się instytucja sprzeciwu. Za jej pomocą można albo całkowicie wyłączyć nastolatkowi możliwość korzystania z kont, albo tylko ograniczyć ją w sposób określony przez rodziców. Bank jest związany takim sprzeciwem i nie wolno mu go odrzucić. Musi ona jednak mieć formę pisemną. Konta dla małoletnich nie mają takich samych funkcjonalności jak te dla dorosłych. Nie dopuszcza się np. możliwości występowania przez małoletniego o debet czy limit kredytowy. W praktyce banki wydają do takich kont karty płatnicze z niskim limitem wypłat.

MS 5/2023, 29 czerwca 2023