Porady prawne

Eksmisja dla brutala

Jestem ofiarą przemocy domowej, której sprawcą jest mój mąż. Niestety, mieszkamy razem pod jednym dachem. Ze względu na bezpieczeństwo swoje i naszego dziecka chciałbym się go jakoś pozbyć. Czy jest sposób, żeby sprawca przemocy opuścił nasze mieszkanie?

Tak! Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że jeśli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie, czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą ma prawo domagać się, aby sąd zobowiązał sprawcę przemocy w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Dotyczy to też bezpośredniego otoczenia lokalu. Sąd może nawet zakazać zbliżać się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Z przepisu tego można skorzystać także wtedy, gdy sprawca przemocy tylko czasowo przebywa pod jednym dachem ze swoimi ofiarami. Regułę tę stosować można także wobec małżonka. Jeśli Pani małżonek jest szczególnie niebezpieczny, radzimy zwrócić się do swojego dzielnicowego. Policjant może w ramach postępowania administracyjnego nakazać sprawcy przemocy opuszczenie mieszkania i jego otoczenia, a także zakazać zbliżania się do ofiar przemocy. Pani mąż będzie miał prawo złożyć zażalenie na działanie policjanta w ciągu 3 dni od dnia doręczenia mu takiego zakazu. Taki nakaz obowiązuje przez 14 dni – w tym czasie może Pani przedłużyć go przed odpowiednim sądem.

MS 10/2021, 24 czerwca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *