Porady prawne

Dokumenty od starych pracodawców

Niedługo osiągnę wiek emerytalny, zacząłem więc przeglądać dokumenty ze starych miejsc pracy. Już widzę, że niektórych mi brakuje. Podpowiedzcie, gdzie mogę je znaleźć tak, żeby ZUS wyliczył mi pełną emeryturę.

Najmniej problemów jest z tymi byłymi pracodawcami, którzy jeszcze istnieją. Wtedy wystarczy się do nich zwrócić z prośbą o wystawienie duplikatów odpowiednich dokumentów. Nie powinno być też kłopotów w sytuacji, gdy starzy pracodawcy mają swoich następców prawnych np. stara firma została przejęta przez inne przedsiębiorstwo. W takim przypadku zakład przejmujący przejmuje także dokumentację pracowniczą prowadzoną w zakładzie przejmowanym. A to znaczy, że można się do niego zwrócić np. o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu albo o osiągniętych zarobkach. Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy starej firmy już nie ma, nie istnieje też jej następca prawny. Należy wówczas sprawdzić, co się stało z dokumentacją. Można to zrobić w bazie zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy prowadzonej przez ZUS na stronie internetowej. Znajdzie się tam miejsce przechowywania akt z nieistniejących lub przekształconych firm. Zalicza się do nich nie tylko przedsiębiorstwa komercyjne, ale także np. organizacje związkowe, PGR-y czy spółdzielnie. W tym ostatnim przypadku o dokumentację warto też zapytać organizacje spółdzielcze, w których spółdzielnia była zrzeszona. Działa też Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Można w nim uzyskać zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dokumentacji dotyczącej wypłacanych wynagrodzeń od starego pracodawcy. Warto też pamiętać, że przy ustalaniu stażu emerytalnego ZUS bierze pod uwagę także inne dokumenty. Należą do nich np. stare umowy o pracę czy aneksy z podwyżkami do nich. Nawet nieaktualne dowody osobiste mogą stanowić dowód, jeśli są w nich pieczątki potwierdzające zatrudnienie w jakiejś firmie.

MS 17/2022, 6 października 2022