Porady prawne

Dlaczego nie dostałam 14 emerytury?

Osiągnęłam już wiek emerytalny i nawet złożyłam już wszystkie papiery do ZUS wraz z wnioskiem o przyznanie mi emerytury. Jednak nie zwolniłam się jeszcze z pracy. Ciągle mam etat i zamierzam na nim przepracować jeszcze kilka lat. Ponieważ jestem już emerytką uznałam, że należy mi się, tak jak wszystkim, 14 emerytura, jednak jej nie dostałam. Czy w tej sytuacji powinnam pozwać ZUS?

Do tego, żeby dostać 14 emeryturę trzeba spełnić kilka warunków. Podstawowy z nich uzależnia uzyskanie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (bo tak formalnie nazywa się 14 emerytura) od faktu posiadania na dzień 24 sierpnia 2022 r. prawa do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli do tego wyliczone przez ZUS świadczenie nie przekracza 4188,44 zł, emeryt uzyskuje uprawnienie do wypłaty dodatkowego świadczenia. Z listu wynika, że spełnia Pani obydwa te warunki. Niestety, jest jeszcze jeden konieczny do tego, żeby ZUS wypłacił dodatkową emeryturę. Chodzi o to, że na dzień 24 sierpnia 2022 r. świadczenie emerytalne nie może być zawieszone. A tak jest niestety w Pani przypadku. Jeśli emeryt nie zrezygnował z pracy, dalej jest zatrudniony na etacie i odprowadzane są z tego tytułu składki na ZUS to uznać należy, że osoba, choć formalnie ma prawo do emerytury, to jednak jej nie dostaje. Jest ona zawieszona na czas pozostawania w stosunku pracy. Przepisy emerytalne jasno stanowią, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu i to bez względu na wysokość osiąganego przychodu uzyskiwanego przez emeryta, jeżeli kontynuuje on zatrudnienie bez rozwiązania uprzedniego stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał on pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Fakt, że ZUS wydał decyzję o przyznaniu Pani emerytury i ustalił nawet jej wysokość nie ma znaczenia dla uprawnienia do uzyskania 14 emerytury. Dopóki Pani pracuje na etacie dopóty to świadczenie nie zostanie wypłacone. Nawet gdyby teraz zrezygnowała Pani z pracy, nic to nie zmieni. Pozostaje tylko rozpatrzenie możliwości rezygnacji z etatu w przyszłym roku, a i to przy założeniu, że 14 emerytura będzie wtedy wypłacana. I przy założeniu, że wysokość osiąganych przez Panią przychodów zmieści się w ustalonym ustawowo limicie.

MS 17/2022, 6 października 2022