Porady prawne

Zmiana terminowej umowy o pracę

Od dosyć dawna pracuję w firmie na podstawie terminowej umowy o pracę. Od dawna rozmawiam z szefem na temat zmiany tej umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy to prawda, że po najnowszych zmianach w kodeksie pracy mam prawo się tego domagać?

Tak. Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła nowość polegającą na tym, że raz w roku kalendarzowym pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony albo domagać się bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy. Do tej kategorii należy np. żądanie zmiany rodzaju pracy albo zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Taki wniosek składa się albo w postaci papierowej albo elektronicznie. Nie mogą go składać tylko ci pracownicy, którzy są zatrudnieni w firmie mniej niż 6 miesięcy albo mają podpisaną umowę o pracę na okres próbny. W tym ostatnim przypadku długość okresu próby nie ma już znaczenia. Pracodawca, który otrzyma taki dokument ma obowiązek na niego odpowiedzieć. Może to zrobić również w formie papierowej albo elektronicznej. Kodeks pracy daje na to czas nie dłuższy niż miesiąc od dnia otrzymania przez pracodawcę takiego wniosku.

Pracodawca ma tylko dwie możliwości działania. Może oczywiście zgodzić się z wnioskiem pracownika. W Pani przypadku będzie to oznaczało, że podpisze umowę o pracę na czas nieokreślony. W drugim przypadku pracodawca odmawia wnioskowi pracownika. W takim przypadku będzie musiał poinformować go o przyczynie odmowy. Jeśli tego nie zrobi, popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a to oznacza, że narazi się na grzywnę.

MS 5/2023, 29 czerwca 2023