Porady prawne

Jak skorzystać z rozliczenia z dzieckiem

Jestem samotną matką. Co roku korzystam ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Jak najlepiej z niego skorzystać?

Radzimy Pani odwiedzić dział kadr i złożyć w nim formularz PIT-2, w którym można złożyć oświadczenie, że za dany rok ma się zamiar skorzystać z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko (ten sam formularz mogą też wykorzystać osoby mające zamiar opodatkować się wspólnie z małżonkiem). Jeśli Pani dochody w ciągu roku podatkowego nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a w dodatku dziecko nie uzyskuje żadnych przychodów, takie oświadczenie spowoduje, że wszystkie zaliczki na podatek dochodowy do końca roku będą opodatkowane stawką 12% i dodatkowo będzie się je co miesiąc pomniejszać o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W praktyce oznacza to, że co miesiąc dostanie Pani większą wypłatę na rękę. Oczywiście wypełnienie PIT-2 nie jest obowiązkowe – podatnik nie musi tego robić. W takim wypadku jego wynagrodzenie będzie opodatkowane tak samo jak innych pracowników, a korzyść ze wspólnego opodatkowania wypłynie dopiero przy sporządzaniu zeznania podatkowego za 2024 r. – w efekcie podatnik dostanie je dosyć późno. Stąd nasza rada, żeby zainteresować się PIT-2, bo pozwala on na wspólnym opodatkowaniu z dzieckiem korzystać na bieżąco. PIT-2 mogą także składać bardzo dobrze zarabiający podatnicy. Jeśli ich dochody roczne przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody dziecka podlegające łączeniu z dochodami rodzica nie przekroczą tej kwoty, przez cały rok kadry będą mu liczyły zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 12%, ale już bez kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenia złożone na formularzu PIT- 2 zawsze można wycofać, jeśli z jakichś względów podatnik dojdzie do wniosku, że nie są one dla niego korzystne.

MS 01/2024, 25 stycznia 2024