Porady prawne

Wakacje dziecka inwalidy – odliczenie od dochodu

Jestem inwalidką. Moje dziecko chce w wakacje pojechać razem z koleżankami i kolegami ze szkoły na obóz żeglarski. Czy tego typu wydatek może zostać przeze mnie odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Tak. Ulga rehabilitacyjna przewiduje możliwość odliczenia wydatku na wakacyjny wypoczynek dziecka osoby niepełnosprawnej, jeśli tylko wypoczynek ten ma charakter zorganizowany w formie kolonii albo obozu. Odliczenie przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, i obejmuje nie tylko sam koszt kolonii albo obozu, ale także odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem dzieci na tych koloniach albo obozach. Zwracamy uwagę, że dotyczy to tylko środków transportu publicznego, czyli np. kolei, a nie np. wynajętych prywatnych autobusów. W odróżnieniu od innych odliczeń zaliczanych do ulgi rehabilitacyjnej ta ulga przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym, bez względu na to, do jakiej grupy inwalidztwa przynależą.

I wreszcie ostatnia ważna uwaga – inwalida może odliczyć taki wydatek, o ile sfinansuje go z własnych środków. Pieniądze pochodzące z dopłat nie dają możliwości skorzystania z odliczenia. Nie jest ono limitowane, więc korzystająca z niego osoba może od swojego dochodu przed opodatkowaniem odjąć wszystko, co wyda na wypoczynek swojego dziecka.

MS 4/2023, 18 maja 2023