Porady prawne

Grzywnę da się rozłożyć na raty

Zostałem skazany na karę grzywny. Ponieważ jest ona spora, nie jestem w stanie jej zapłacić – przynajmniej nie jednorazowo. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o rozłożenie tej kary na raty?

Tak. Polskie prawo przewiduje, że w szczególnych okolicznościach kara grzywny może zostać rozłożona na raty. Opcję taką stosuje się, jeśli natychmiastowe uregulowanie tej karty pociągałoby za sobą dla skazanego albo jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Prawo do zastosowania tego rozwiązania ma tylko sąd. Ma on prawo rozłożyć grzywnę na raty nieprzekraczające roku. Termin ten liczy się od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. Możliwe jest rozłożenia grzywny nawet na okres 3 lat, ale to rozwiązanie może być zastosowane w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. W praktyce stosuje się je, gdy wysokość grzywny jest znaczna. Warto pamiętać, że decyzja sądu o rozłożeniu kary na raty może zostać w każdej chwili odwołana – wystarczy, że osoba zobowiązana do uregulowania tej kary nie zapłaci choćby jednej raty. Nie będzie odwołania rozłożenia na raty, jeśli ukarany przekona sąd, że zwłoka w zapłacie nastąpiła nie z jego winy.

MS 4/2023, 18 maja 2023