Porady prawne

Dodatek gazowy a alimenty

Chcę się postarać o dodatek gazowy. Muszę ustalić czy moje dochody uprawniają do otrzymania tego świadczenia. Co zrobić z alimentami płaconymi na dziecko?

W przypadku dodatku gazowego kwotę dochodu uprawniającą do otrzymania tego świadczenia ustala się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ten akt prawny nakazuje ustalać wysokość dochodu, ale po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. A to oznacza, że od tego, co Pan zarabia odjąć należy to, co Pan płaci na rzecz swojego dziecka. Dopiero różnica stanowi dochód w gospodarstwie jednoosobowym brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku gazowego.

MS 3/2023, 27 kwietnia