Porady prawne

Pieniądze za pogrzeb z banku


Zmarł mój dziadek. Ponieważ jestem jego najbliższym krewnym to na mnie spadł obowiązek opłacenia kosztów jego pogrzebu. Wiem, że dziadek miał konto w banku. Czy mogę zwrócić się do banku, żeby zwrócił mi wydatki?

Tak! Prawo bankowe wprost stanowi, że bank ma obowiązek wypłaty środków znajdujących się na rachunku zmarłego posiadacza tego rachunku. Powinno to nastąpić na rzecz osoby, która przedłoży rachunki potwierdzające poniesione przez nią koszty pogrzebu. Z praktycznego punktu widzenia na ogół wygląda to tak, że osoba. która finansuje pochówek zleca go zakładowi pogrzebowemu. Wystawiony przez nią rachunek będzie podstawą do ustalenia przez bank jakie koszty należy zwrócić osobie pokrywającej wydatki związane z pogrzebem. Jednak nie tylko rachunek z zakładu pogrzebowego wchodzi w skład kosztów zwracanych przez bank. Zwyczajowo chodzi o koszty przewozu zwłok, zakupu trumny, odzieży pogrzebowej, miejsca na grób i koszty wybudowania nagrobka lub remontu już istniejącego, w którym zmarły zostanie pochowany. Dodatkowo uznaje się za uzasadnione wydatki związane z urządzeniem uroczystości pogrzebowej, a także stypy.

Choć w prawie bankowym nie ma określonej wielkości zwrotu wydatków pogrzebowych – nie została ona oznaczono kwotowo – to jednak przepis mówi, że zwrotowi podlega suma wydatków związanych z kosztami zorganizowania pogrzebu w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego. Jak widać zapis ten jest mało precyzyjny. Dotychczasowa praktyka stosowania tego przepisu jest taka, że koszty pochówku często dostosowuje się do statusu społecznego i materialnego zmarłego. To znaczy, że jeśli był on za życia zamożnym człowiekiem przyjąć należy, iż należy mu się pochówek dostosowany do jego poziomu życia. I odwrotnie – bank nie zwróci wygórowanych kosztów pochówku osoby, która nie należała do zamożnych.

Warto też pamiętać, że bank odda jedynie tyle pieniędzy, ile zmarły zostawił na swoich rachunku rozliczeniowym. Jeśli rachunki z pogrzeb są wyższe, bank nie będzie ich pokrywał – spocznie to na barkach osoby organizującej pochówek. Kolejne ograniczenie związane ze zwrotem kosztów pochówku związane jest z tym, czy rachunek zmarłego należał tylko do niego, czy też jego współposiadaczem był małżonek zmarłego. Jeśli mamy do czynienia z kontem wspólnym, to bank nie może pokrywać kosztów pogrzebu. Prawo bankowe mówi, że obowiązek zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu nie ma zastosowania, jeśli wypłata środków miałaby nastąpić z rachunku wspólnego małżonków.


MS 07/2021, 13 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *