Porady prawne

Czy zapłacę zaległy czynsz?

Przez całe dzieciństwo mieszkałam w mieszkaniu, które wynajmowała moja mama. Jestem już pełnoletnia, właśnie wyprowadziłam się z domu i mam stałą pracę. Okazało się w międzyczasie, że mama ma jakieś zaległości czynszowe. Straszą mnie, że przynajmniej część z nich będę musiała zapłacić z własnej kieszeni. Czy to prawda?

Taka opcja jest możliwa. Kodeks cywilny stanowi, że za zapłatą czynszu i innych należności związanych z najmem mieszkania odpowiadają solidarnie z najemcą (czyli Pani mamą) stale z nim zamieszkujące osoby pełnoletnie. Wyjątek czyni się dla pełnoletnich zstępnych (czyli na ogół dzieci) pozostających na utrzymaniu najemcy pod warunkiem, że osoby te nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Tacy ludzie odpowiadają za niezapłacone czynsze i inne należności tylko za czas, kiedy stale mieszkały w zadłużonym mieszkaniu. W takich przypadkach właściciel lokalu może zdecydować od kogo chce dochodzić swoich należności. Może ich domagać się tylko do najemcy lokalu w całości, od kilku mieszkańców łącznie albo od każdego z nich z osobna. Ktokolwiek zapłaci zaległości, zdejmuje dług z karku innych odpowiedzialnych solidarnie. Analiza przypadku, o którym piszemy powyżej prowadzi do następujących wniosków: odpowiedzialność za zaległe czynsze ogranicza się do tych długów, które powstały już po tym, jak osiągnęła Pani pełnoletniość. Wcześniejsze zobowiązania nie mogą Pani obciążać. Poza tym odpowiada Pani tylko za zaległości powstałe w czasie, gdy zamieszkiwała Pani z najemcą – po wyprowadzce od mamy nikt już nie może Pani za te długi ścigać. Żeby więc odpowiedzieć, jaka jest skala Pani zobowiązań za zaległe należności, trzeba sprawdzić, kiedy osiągnęła Pani dorosłość i kiedy wyprowadziła się od mamy. Nie zmienia to postaci rzeczy, że właściciel mieszkania może zdecydować, żeby dochodzić od Pani zaległych czynszów za okres dopuszczony prawem chociażby dlatego, że ma Pani stałe dochody, z których należności te mogą zostać ściągnięte. Oczywiście – po zakończeniu procedury sądowej i po uzyskaniu tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik może zacząć szukać należnych pieniędzy.

MS 01/2024, 25 stycznia 2024