Porady prawne

Wsparcie na rosnące ceny ogrzewania

Razem z moim narzeczonym mieszkamy w wynajętym domku jednorodzinnym. Biorąc pod uwagę, że oboje mamy niskie dochody chcemy się starać o dodatek osłonowy przyznawany z powodu wzrostu cen energii. Czy możemy dostać taki dodatek? Podobno można dostać więcej pieniędzy jeśli dom ogrzewany jest piecem na węgiel?

Głównym kryterium przyznawania dodatku osłonowego jest dochód przypadający na członka rodziny. W gospodarstwach jednoosobowych przyznaje się go, gdy wysokość miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł. W przypadku gospodarstw wieloosobowych dodatek jest przyznawany, jeśli dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 1500 zł. Warto pamiętać, że przy wypłacie tego dodatku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli więc osoba samotnie zamieszkująca zarabia o złotówkę więcej niż 2100 zł, to wciąż może dostać ten dodatek, tylko że właśnie o złotówkę mniejszy. Dodatku nie wypłaca się jednak, jeśli jego wysokość ustalona w ten sposób jest niższa niż 20 zł. Dla Pani ważne są dwie inne informacje. Po pierwsze – dodatek należy się także tym, którzy mieszkają w wynajętych mieszkaniach. Nie ma wymogu bycia właścicielem czterech ścian, w których się mieszka. Po drugie – pod pojęciem gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko osoby spokrewnione, ale także te, które pozostają ze sobą w faktycznym związku. Kluczowe jest to, by osoby te wspólnie ze sobą mieszkały i gospodarowały. Je też uznaje się za gospodarstwo domowe. A to oznacza, że osoby pozostające w nieformalnych związkach wciąż zachowują prawo do starania się o dodatek osłonowy.

Może więc Pani ze swoim narzeczonym składać wniosek do gminy o przyznanie wam tego świadczenia. Jeśli spełniacie wszystkie konieczne kryteria zostaniecie przez gminę poinformowani, że to świadczenie zostanie wam wypłacone. Dopiero odmowa jego przyznania wymaga wydania przez urząd decyzji administracyjnej, która może być zaskarżona. W przypadku gospodarstwa domowego składającego z 2 do 3 osób można dostać rocznie 600 zł. Przepisy przewidują zwiększony dodatek w wysokości 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy itp. Jednak w takim przypadku warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia – o czym wiele osób starających się o dodatek zapomina – jest wpisanie takiego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ktoś, kto nie dokonał wpisu do tej ewidencji może dostać dodatek jedynie w podstawowej wysokości.

MS 1/2022, 3 lutego 2022