Porady prawne

Ugoda z bankiem bez podatku

Mam w banku kredyt we frankach szwajcarskich. Wszystko wskazuje na to, że pójdziemy na ugodę z naszym kredytodawcą i ten kredyt zostanie umorzony. Czy to oznacza, że musimy z tego tytułu zapłacić jakieś podatki?

Nie. Z formalnego punktu widzenia zawierając ugodę z bankiem dojdzie do umorzenia zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na kredyt hipoteczny. Takie świadczenie jest nieopodatkowane, co reguluje odpowiednie rozporządzenie ministra finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Na razie działanie tego rozporządzenia przedłużono do 31 grudnia 2024 r. To oznacza, że ugoda zawarta w tym roku będzie korzystała z przywileju polegającego na tym, że fiskus nie pobierze podatku dochodowego z umorzonych wierzytelności. Warto bowiem pamiętać, że umorzona kwota kredytu formalnie jest przychodem kredytobiorcy. Bank umarzając kredyt powinien więc wystawić PIT-11 określający jego wielkość. Nie zrobi tego, jeśli kredytobiorca złoży oświadczenie, że może korzystać z poboru podatku. Dotyczy to kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r., zabezpieczonych hipoteką i zaciągniętych na jedną inwestycję mieszkaniową. Najczęściej będzie to zakup mieszkania albo budowa domu. Nawet jeśli kredytobiorca nie zawrze ugody z bankiem, pójdzie z nim do sądu, wygra sprawę i w ostateczności kredytodawca zwróci mu pieniądze, to i tak nie zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych, od środków otrzymanych z banku. W takim przypadku uznaje się bowiem, że zwrócone pieniądze nie są przysporzeniem majątkowym, nie mogą więc być opodatkowane.

MS 2/2024, 22 lutego 2024