Porady prawne

Wzrosły kary za brak OC

Ponieważ ze względów oszczędnościowych przestałam jeździć swoim autem, zapomniałam zapłacić za nie OC. Podobno od nowego roku wzrosły za to kary.

Tak. Wysokość kar za brak ważnej polisy od obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy samochodów powiązana jest z wysokością obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ w 2022 r. wzrosło ono do 3010 zł wzrosły też karne opłaty za brak OC.

W tej chwili w przypadku aut osobowych wynoszą one aż 6020 zł. Jest to jednak stawka maksymalna stosowana, gdy opóźnienie w płatności OC przekracza 14 dni. Jeśli spóźniła się Pani nie więcej niż o 3 dni będzie to kosztowało 20% pełnej stawki. Dłuższe spóźnienie wynoszące od 4 do 14 dni oznacza karę w wysokości 50% pełnej stawki.

MS 1/2022, 3 lutego 2022