Porady prawne

Odliczyć można tylko leki

Mam przyznaną grupę inwalidzką. Ze względu na moje schorzenia lekarz przepisał mi poza lekarstwami także dużą ilość bardzo drogich suplementów diety. Czy mogę takie wydatki odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Niestety nie. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają wydatki na leki. Ich definicję zawiera Prawo farmaceutyczne. Lekiem może być lek apteczny – i to nie tylko taki gotowy do sprzedaży w opakowaniu wyprodukowanym przez firmę farmaceutyczną, ale także medykament recepturowy przygotowany przez uprawnionego pracownika apteki. Suplementy diety niestety nie mieszczą się w tej definicji. I to nawet wtedy, gdy zapisze je lekarz specjalista.

Warto wiedzieć, że odliczenie leku możliwe jest nie tylko wtedy, gdy mamy stosowny dokument od odpowiedniego lekarza specjalisty. Warunkiem do skorzystania z ulgi jest konieczność przyjmowania przez uprawnioną do niej osobę medykamentów stale lub czasowo, ale nie tylko na podstawie dokumentu podpisanego przez lekarza specjalistę. Dopuszcza się możliwość odliczania wydatków, których konieczność wynika z kart leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego. Prawo do ulgi potwierdza też zalecenia przyjmowania określonych leków. Co więcej – przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymagają, by przyjmowane przez osobę korzystającą z ulgi rehabilitacyjnej lekarstwa były bezpośrednio związane z jej schorzeniem.

Można też odliczać inne substancje np. przeznaczone na inne choroby, jeśli tylko posiada się uprawnienie do skorzystania z ulgi oraz dokumenty pozwalające ustalić, że przyjmowanie danego leku jest konieczne stale albo czasowo. Wysokość odliczenia ustala się w prosty sposób. Sprawdza się ile wydano na leki w danym miesiącu. Od tej kwoty należy odjąć 100 zł i nadwyżka stanowi kwotę do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jak łatwo zauważyć na największe odliczenie mogą liczyć osoby, które potrafią zaplanować zakupy lekarstw. To znaczy mogą gromadzić receptury i kumulować ich wartość w danym miesiącu, tak aby uzyskać jak największą kwotę do odliczenia.

Fiskus wymaga, żeby te wydatki było odpowiednio udokumentowane. To oznacza konieczność gromadzenia dokumentów, które muszą zawierać dane pozwalające zidentyfikować kupującego, dane sprzedającego lekarstwa oraz rodzaj zakupionego towaru. Wszystkie te wymogi spełnia faktura wystawiona np. przez aptekę. Może to być jednak inny rachunek pod warunkiem, że zawiera konieczne dane.

MS 3/2023, 27 kwietnia