Porady prawne

Kto może odciąć wodę?

Mam problem z właścicielem mieszkania, które wynajmuję. Ostatnimi czasy chce mnie zmusić do kolejnych, niczym nie uzasadnionych podwyżek czynszu. W dodatku nie trzyma się trybu, w jakim podwyżki te mogą być nakładane. W związku z tym ostatnio zaczął mi grozić, że odetnie mi wodę. Czy może to zrobić?

Nie. Takie uprawnienie ma tylko przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. A i to po zachowaniu określonego trybu postępowania. Jeśli przestanie Pani płacić za wodę najpierw dostanie Pani od wodociągów odpowiednie upomnienie. Jeśli mimo to przez następne dwa pełne okresy obrachunkowe dalej nie będzie Pani regulowała rachunków, wodociągi mogą zakręcić kurek. W takim przypadku przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne będzie musiało Pani zapewnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Musi też Panią o tym odpowiednio poinformować. Takich uprawnień nie ma właściciel wynajmowanego mieszkania. Dopóki więc Pani reguluje rachunki za wodę, nie ma obawy, że zostanie Pani jej pozbawiona. Wszelkie działania właściciela mieszkania zmierzające do tego, by pozbawić Panią dostępu do wody uznać można za naruszające prawo.

MS 01/2024, 25 stycznia 2024