BŁONIE

Akcja honorowego oddawania krwi

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Błoniu zaprasza członków i sympatyków Klubu PCK HDK przy Urzędzie Miejskim w Błoniu, Klubu HDK „STRAŻAK”, Klubów Młodzieżowych oraz mieszkańców gminy na AKCJĘ HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

Parking przy OSP w Błoniu, 18 listopada (piątek), w godz. 9:00–13:30

UWAGA! Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą legitymacji członkowskiej Klubu HDK i dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
(dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna)

MS 19/2022, 10 listopada 2022