BŁONIE

200 lat Pani Marianno!

23 marca w ratuszu odbyła się niezwykła uroczystość. Gościliśmy Panią Mariannę Bielecką wraz z Rodziną z okazji 100. urodzin.

Ponieważ Jubilatka pobiera emeryturę rolniczą, z życzeniami od Pani Prezes KRUS przybyli również przedstawiciele KRUS w Błoniu.

W imieniu Burmistrza najlepsze życzenia Pani Mariannie złożyli Sekretarz Przemysław Kubicki i Kierownik USC Katarzyna Balcerowska-Majchrzyk, która odczytała list od Burmistrza:

„Dostojna Jubilatko, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności. Niech każdy kolejny dzień upływa w nieustającym zdrowiu, szczęściu i radości, a codzienność niech będzie wypełniona wieloma pięknymi chwilami.”

Wszyscy zgromadzeni śpiewająco życzyli Pani Mariannie „Dwieście lat”.


Gmina Błonie

MS Nr 2/2023, 30 marca 2023