LESZNO

Rozbudowa budynku szkoły w Zaborowie

Gmina Leszno rozpoczęła największą pod względem finansowym inwestycję w tej kadencji samorządu – rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie.

Szkoła zyska nowe skrzydło, w którym będzie zlokalizowana długo oczekiwana stołówka szkolna z zapleczem kuchennym oraz trzy dodatkowe pomieszczenia sal lekcyjnych z salą wielofunkcyjną.

Całkowity koszt przebudowy szkoły wyniesie blisko 12 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.


UG Leszno

MS Nr 2/2023, 30 marca 2023