LESZNO

Termomodernizacja przedszkola w Zaborowie

Gmina Leszno pozyskała 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynku Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej.

W ramach prac będzie wykonana modernizacji dachu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalacja pompy ciepła. In­westycja będzie miała na celu poprawę warunków technicznych budynku oraz zmniejszenie kosztów użytkowania. Pozyskaliśmy dofinansowaniez Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8, na podstawie decyzji Pre­zesa Rady Ministrów udzielona została Gminie Leszno Promesa finansowa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota dofinansowania to 2 mln zł.

MS 09/2023, 23 listopada 2023