LESZNO

Orlik wyremontowany!

Zakończyła się renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Lesz­nie.

Położono nową warstwę poliuretanu w kolorze ceglastym i wyryso­wano linie do dyscyplin sportowych. Zadanie: „Renowacja nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego” zostało wykonane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia In­frastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu”. Wartość udzielonego dofinansowaniato 52 582 zł.

MS 09/2023, 23 listopada 2023