LESZNO

7,6 mln zł na budowę PSZOK-u w gminie Leszno

Nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma po­wstać za budynkiem Urzędu Gminy.

Prace będą realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli wykonanie projektu i budowa zostaną zlecone jednej firmiewyłonionej w drodze przetargu. 12 października gminie Lesz­no przyznano wstępną promesę na dofinansowaniez rządowego funduszu Polski Ład (7,6 mln zł). Prace projektowe rozpoczną się w 2024 r. Inwestycja będzie miała znaczenie dla rozwoju kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.

Plac zostanie utwardzony z za­chowaniem powierzchni biologicznie czynnych, obsadzonych zielenią. W ramach budowy PSZOK-u powstaną budynki użytkowe przeznaczone do magazynowania, a także zadaszonewiaty na kontenery. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony, wyposażony również w wagę do ładunków i samo­chodów. Planuje się wykonanie dodatkowej drogi dojazdowej. Specjaliści z branży odpadów komunalnych w tym roku opracują program funkcjonal­no-użytkowy, dla którego zostanie opracowany projekt budowlany.

MS 09/2023, 23 listopada 2023