LESZNO

Nowy samochód dla OSP Leszno

Strażaczki i strażacy z Leszna tuż przed świętami Bożego Narodzenia otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zbudowany przez firmę Bocar na podwoziu Volvo.

Pojazd ma napęd terenowy 4×4. Jego zbiornik wodny mieści 3200 l, a wydajna pompa może pracować w zarówno w niskim, jak i wysokim ciśnieniu. Pompuje nawet 1600 l wody na minutę.

Dodatkowo samochód ma w swoim wyposażeniu zestaw ratownictwa medycznego PSP, zestaw narzędzi hydraulicznych, wyważacz do drzwi i środki do neutralizacji substancji ropopochodnych. Jest przeznaczony głównie do udziału w akcjach związanych z ratownictwem drogowym/technicznym.

Samochód zakupiono ze środków: Gminy Leszno, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych OSP Leszno. Kosztował 959 892 zł.

Fot. M. Doleszczak

UG Leszno

MS 1/2023, 23 lutego 2023