LESZNO

Finał prac na ulicy Leśnej w Wyględach

18 kwietnia odbyło się oficjalne odebranie przez gminę 725-metrowego odcinka gminnej drogi wraz z odwodnieniem.

W ramach inwestycji rozbudowana została jezdnia, wykonano również zjazdy, pobocza i chodnik. Dodatkowo wymienione zostały słupy oświetleniowe oraz przebudowane linie niskiego i średniego napięcia. Wymieniono także stację transformatorową. Modernizacji poddano sieć gazową oraz sieć wodociągową.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 6 mln złotych.

UG Leszno

MS 3/2023, 27 kwietnia