LESZNO

Nowa lampa na Lipowej

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOW­SZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” uzyskaliśmy wsparcie finansowe na zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Lipowej w Wiktorowie. Województwo Mazowieckie przyznało dotację w kwocie 10 000 zł. Po wyłonieniu wykonawcy koszty uległy zmniejszeniu. W związku z tym gmina Leszno otrzymała pomoc finansową w kwocie 7838,17 zł.

MS 09/2023, 23 listopada 2023