LESZNO

Będzie dom kultury, żłobek i biblioteka

Budowa nowego budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem w Zaborowie powinna zakończyć się wiosną 2026 roku. Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W postępowaniu przetargowym została już wyłoniona firma realizująca zlecenie. Zajmie się ona przygotowaniem koncepcji, następnie projektu budowlanego oraz wykona prace budowlane. Oczekujemy, że przy budowie zostaną zastosowane nowoczesne, ekologiczne i obniżające koszty użytkowania rozwiązania, takie jak np. fotowoltaika, pompy ciepła, lampy LED.

Budynek będzie podzielony funkcjonalnie na dwie części. W pierwszej znajdzie się żłobek dla ok. 50 dzieci, w drugiej – dwukondygnacyjny ośrodek kultury z salą widowiskową, biblioteką, salami zajęć oraz zapleczem socjalno-biurowym.

Dodatkowo w budynku zlokalizowany będzie blok żywienia dla żłobka zapewniający przygotowanie posiłków na miejscu dla wszystkich dzieci oraz pełne zaplecze magazynowe i wydzielone zaplecze socjalne tylko dla pracowników kuchni.

Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu gminy Leszno oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budynek wielofunkcyjny ze żłobkiem przy ulicy Stołecznej w Zaborowie – wizualizacje


Najważniejsze terminy:

  • do 26 grudnia 2023 r. wykonanie pełnej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę.
  • do 26 grudnia 2024 r. zakończenie prac budowlanych dotyczących stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego.
  • do 15 grudnia 2025 r. zakończenie pozostałych prac.
  • do 26 lutego 2026 r. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 UG Leszno

MS 7/2023, 21 września 2023