URSUS

Czy możemy być spokojni o „Arsus”?

W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 31 sierpnia 2023 r. została zawarta umowa najmu między PT Construction Sp. z o.o., reprezentowanym przez pełnomocnika, radcę prawnego Jarosława Zubrzyckiego a Ośrodkiem Kultury „Arsus”, reprezentowanym przez Dyrektora Bogusława Łopuszyńskiego. Umowa dotyczy bezterminowego najmu działki gruntu nr ew. 88 o powierzchni 3969 m2 wraz z budynkiem OK „Arsus” o powierzchni użytkowej 2702 m2. Jest to wyczekiwana i niezwykle radosna nowina dla dzielnicy, dyrektora i pracowników „Arsusa” oraz wszystkich odbiorców kultury w Ursusie i nie tylko.

Największym atutem ursuskiego ośrodka kultury jest sala widowiskowa dla 500 osób z dużą sceną, gdzie przez kilkadziesiąt lat odbywały się koncerty większości znanych polskich artystów i zespołów, przedstawienia teatralne, festiwale, duże – cykliczne, mazowieckie i ogólnopolskie konkursy, cotygodniowe spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku (mającego nawet do pięciuset członków), spotkania literackie i inne. W tej sali działa też kino. W innym pomieszczeniu funkcjonuje od wielu lat znana i lubiana galeria „Ad Hoc” prezentująca autorskie dzieła prowadzących galerię Piotra Szałkowskiego i Grażyny Kostawskiej oraz innych znanych, dojrzałych artystów-plastyków, a także tych młodych, początkujących, których prace po raz pierwszy właśnie tu są prezentowane. W Ursusie – w pozostałych, zaadaptowanych na domy kultury placówkach – największa z sal może pomieścić niewiele ponad sto osób. Ponieważ budynek został niestety utracony przez dzielnicę wraz ze sto kilkudziesięciohektarowym terenem po zakładach „ZM Ursus” – od roku 2008 był wynajmowany przez Ośrodek Kultury „Arsus” od firmy, będącej wówczas jego właścicielem.

W ostatnich latach budynek przechodził kilkakrotnie „z rąk do rąk”. Ostatnia umowa najmu obowiązywała do 31 grudnia 2022 roku.

Trudne kontakty

30 czerwca 2022 r. dyr. Łopuszyński wystosował pismo do firmy Antigo Investments, będącej w tym czasie właścicielem działki, z prośbą o przedłużenie umowy najmu do 31 grudnia 2024 r. Niestety, przez wiele miesięcy kontakt z zarządem firmy był znikomy i mimo pomocy Zarządu Dzielnicy – ze strony właściciela działki i budynku były jedynie słowne zapewnienia o możliwości przedłużenia umowy o kilka miesięcy. Sytuacja stała się kuriozalna i patowa, czego konsekwencją była konieczność odwołania przez dyrektora OK Arsus ustalonych z wielomiesięcznym wyprzedzeniem koncertów. Kontakt z właścicielami nadal był prawie niemożliwy, zdecydowanie niewystarczający.

Przyszedł nowy rok, styczeń, luty… Okazało się, że jest kolejny nowy właściciel terenu – tym razem PT Construction Sp. z o.o.

Odbyło się spotkanie burmistrzów Ursusa z przedstawicielami spółki, którzy obiecali, że przedłużą umowę… i ponownie padły jedynie ustne zapewnienia o kilku latach.

„Arsus” od stycznia 2023 r. funkcjonował bez umowy.

Umowa na długotrwały najem podpisana

Wreszcie, 31 sierpnia 2023 roku umowa pisemna – na czas nieokreślony – została zawarta. Każda ze stron ma prawo ją wypowiedzieć z czteromiesięcznym okresem wypowiedzenia. Koszt najmu to 100 zł + VAT za każdy miesiąc. Prócz tej symbolicznej kwoty, Najemca („Arsus”) będzie płacił podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego. Najemca jest również zobowiązany do wyrównania ww. opłat za miesiące od stycznia do sierpnia 2023 roku.

Wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków oraz dostawę wszystkich mediów najemca jest zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie.

Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i w związku z tym najemca przyjmuje do wiadomości obowiązki z nim związane, wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r.

Najemca jest zobowiązany do udostępnienia wynajmującemu Przedmiotu Najmu przez dwa dni w roku na okres 12 godzin dla celów własnych wynajmującego.

Dyrektor Łopuszyński zwrócił uwagę na ogromną rolę w finalizacji umowy najmu burmistrza Sternika, z którym w ostatnich miesiącach był prawie co dzień w kontakcie.

15 lat temu powstał pierwszy projekt

Od kilkunastu lat dzielnica walczy o wybudowanie nowego Centrum Kultury. Pierwszy projekt Centrum Kultury przy ul. Gierdziejewskiego powstał w 2008 roku. Wtedy miasto nie miało pieniędzy na realizację. Na początku swojej drugiej kadencji w Ursusie, burmistrz Olesiński w wywiadzie dla „Mocnych Stron” z lutego 2019 r. stwierdził, że zabiega o fundusze na ten cel w Ratuszu i liczy na rozpoczęcie prac w roku 2020. Obecnie słyszymy od Zarządu Dzielnicy, że za kilka lat Centrum będzie. – Najpóźniej w I kwartale przyszłego roku ogłaszamy przetarg na stan surowy – informuje burmistrz. – Zanim to się wybuduje, to upłynie pewnie z osiem miesięcy i będziemy mieli czas na szykowanie następnych etapów.

Realizację tej inwestycji wyceniono na 104 mln zł (dane na kwiecień 2023 r.).

Tylko że kadencja obecnych władz samorządowych kończy się za pół roku. Co prawda w samorządzie najważniejsza jest kontynuacja, ciągłość, której polityka nie powinna szkodzić – są to na pewno słuszne stwierdzenia, ale czy możemy na to liczyć? Prócz tego za parę tygodni wybory parlamentarne…

Czy „Arsus” doczeka?

Według pełnomocnika PT Constructions firma jest gotowa „usiąść” do rozmów z miastem o sprzedaży działki nr 88 (na której znajduje się budynek O.K. „Arsus”) w każdej chwili. Tylko że zabytkowy budynek wymagałby generalnego remontu…

Jarosław Zubrzycki, radca prawny, reprezentujący właściciela wynajmowanego przez „Arsus” budynku zauważył, że: – Umowa jest bezterminowa. Jest możliwość wypowiedzenia dla obu stron, ale u nas nie ma takich intencji. I dodał: – Jeżeli miasto wyrazi chęć zakupu, to my jesteśmy gotowi usiąść i rozmawiać.

Podobno aktualna wycena samego budynku to ok. 3 mln zł.

Dyrektor

Na koniec chcę zwrócić szczególną uwagę na postać dyrektora Ośrodka Kultury „Arsus” – Bogusława Łopuszyńskiego, który nie tylko jest wzorem animatora kultury, ale łączy go z tym miejscem emocjonalna więź (przeszedł tu wszystkie szczeble kariery – od instruktora w Zakładowym Domu Kultury ZM Ursus w 1984 r. do dyrektora Ośrodka Kultury „Arsus” (od stycznia 1995 r. do dziś).

Czy staruszek „Arsus” (wybudowany w 1950 r.) będzie funkcjonował jako dzielnicowa placówka kultury do czasu powstania swojego następcy na miarę XXI wieku przy ul. Gierdziejewskiego?

Pan Bogusław zbliża się do wieku emerytalnego i należałoby mu się przekroczenie jako pierwszemu progu nowego Centrum i wprowadzenie w jego mury ducha Kultury i Sztuki.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 7/2023, 21 września 2023