URSUS

Mnóstwo pytań, próśb, problemów. Burmistrz obiecuje działania

W dzielnicy Ursus zakończył się cykl 5 spotkań dla mieszkańców z burmistrzem Bogdanem Olesińskim. Zamierzeniem spotkań była osobista możliwość każdego mieszkańca uzyskania od włodarza odpowiedzi na nurtujące problemy. Każdy obecny mógł dowiedzieć się o plany rozwoju w okolicy zamieszkania. Uczestnicy mieli możliwość zgłosić swoje opinie i uwagi, które były notowane przy dedykowanym stanowisku. 

Spotkania rozpoczęły się 20 kwietnia w DK „Miś” dla zamieszkałych na os. „Niedźwiadek” – była tam również najwyższa frekwencja, ok. 40 zainteresowanych. Ostatnie, zamykające cykl rozmów burmistrza z mieszkańcami, miało miejsce 13 czerwca 2023 w Bibliotece Gołąbki dla mieszkańców osiedla Gołąbki (ponad 15 uczestników). Wszystkie rozmowy trwały od godz. 18:00 (ok. 2 godziny każde). Na większości spotkań zjawiło się ponad 30 mieszkańców. Niewielka frekwencja zaskoczyła wszystkich w DK „Portiernia” – tylko 18 osób rozmawiało o problemach Szamot. W internetowych wpisach zainteresowani rozmowami domagali się streamingu online przebiegu spotkania bądź zadawali pytania w komentarzach. Urząd tłumaczył, iż ideą cyklu są osobiste rozmowy. Nie planujemy ich transmitować, przynajmniej w tym roku.

Niżej przedstawiamy najważniejsze poruszane problemy i skrótowe odpowiedzi burmistrza. – Myślę, że zimą albo wiosną przyszłego roku znowu zrobimy taki objazd dzielnic, więc chętnie tu do państwa zawitam i zapraszam – mówił na koniec cyklu burmistrz Olesiński.

Problemy mieszkańców osiedla „Niedźwiadek” (20 kwietnia 2023, DK „Miś”)

Poruszanym problemem (powtórzonym podczas spotkania na Skoroszach) była potrzeba powiększenia cmentarza na Solipsach. Tę sprawę burmistrz znał jeszcze za swojej I kadencji w dzielnicy kilkanaście lat temu. – Już wtedy radni we Włochach oprotestowali powiększenie cmentarza na wschód. (…) Prywatnych właścicieli działek nie jesteśmy w stanie zmusić do oddania na Kościół. Cmentarzem zarządza parafia św. Józefa i prałat Zbigniew Sajnóg, który teraz musi negocjować sprawę z Sanepidem. Działki pomiędzy cmentarzem a al. Czerwca już 2 lata temu zostały przekazane naszemu dekanatowi –kilka tys. metrów kw. Nasi radni będą próbowali przekonać do powiększenia cmentarza radnych Włoch. Również mogą się włączyć do tego Rady Seniorów obydwu dzielnic. Mieszkańców ciekawiły losy działki między sanktuarium. Urząd czeka na pozwolenie od Starostwa w Pruszkowie na budowę dróg dojazdowych do wiaduktu. W okolicy powstanie dom komunalny z przedszkolem na dole. Burmistrz wyklucza stanowczo montaż kamer w budynkach komunalnych: – Wolałbym budowę kolejnego ośrodka zdrowia – tłumaczył. Trudna sytuacja w służbie zdrowia w całej Polsce utrudnia zatrudnianie większej liczby specjalistów w przychodniach, w tym przy ul. Wojciechowskiego, jednak Urząd wystosuje pismo w tej kwestii do dyrektora ZOZ. Mieszkańcom Niedźwiadka brakuje oświetlenia tymczasowego parkingu przy działkach – to tymczasowy parking na działce, którą RSM wynajął od Urzędu. Doświetlenie spowodowałoby droższe opłaty dla korzystających, ale można zwrócić się o to z prośbą do RSM. Dużym problemem mieszkańców jest ciągnące się latami uregulowanie niektórych gruntów przez RSM. Chodzi o odłączenie z ksiąg wieczystych działki z drogą wchodzącą w osiedle. Zdaniem burmistrza musi zmienić się prawo polskie. – Spróbujemy za zgodą spółdzielni przejąć tę działkę jako drogową, bo po wydaniu decyzji na budowę sąd odłączy drogę od księgi wieczystej. Musimy też spełnić warunki innych ustaw – zwracał uwagę Bogdan Olesiński. Mieszkańcy są żywo zainteresowani tą kwestią i pragną uczestniczyć w spotkaniach RSM z Urzędem. Nie brakowało skarg na firmę wynajętą przez Urząd do sprzątania Niedźwiadka oraz na działanie Straży Miejskiej – na pewno Urząd wystosuje odpowiednie pisma. Mieszkańcy obawiają się także wycinki zieleni pomiędzy osiedlami. Burmistrz zapewniał o audytach i kontrolach w tej sprawie, nasadzeniach zastępczych w razie wycinek i kar oraz przypomniał, że za kilka lat po przeniesieniu bazarku teren EkoParku powiększy się. Jest szansa na przywrócenie filii banku PKO BP dla starszych osób – dzielnica już pisała do prezes banku, jednak seniorzy również mogą dołączyć pismo z podpisami w tej sprawie do Urzędu, co mogłoby ułatwić pomyśle rozwiązanie problemu. Nie zabrakło słusznych narzekań na codzienny wyjazd i wjazd mieszkańców do Niedźwiadka z powodu coraz większego zakorkowania dzielnicy. Burmistrz stawia na pociągnięcie 2 linii metra: – W tej kadencji w studium rozwoju miasta wpisano rozwój metra o stacje Ursus Północny, Ursus Szamoty i Ursus Niedźwiadek. Za ok. 30 lat doczekamy się pewnie i linii M5 z przystankami: PKP Ursus, pl .Tysiąclecia i Ursus Skorosze. Mieszkańcy zwracali też uwagę na fatalny stan ulic: Orłów Piastowskich (nasza od niedawna), Warszawskiej, Jagiełły, Wojciechowskiego, Keniga, Zagłoby, Orląt Lwowskich, Warszawskiej i Jagiełły (niestety to ulice powiatowe).

Problemy mieszkańców Czechowic (18 maja 2023, DK „Kolorowa”)

Zgromadzeni skarżyli się na brud na działkach prywatnych przy ul. Prawniczej, Słupskiej, Melcera – po kontroli urzędników najprawdopodobniej właściciele nieruchomości otrzymają mandaty. Podobnie, nie podobała się czystość placu zabaw w Parku Czechowickim, co ma sprawdzić Wydział Ochrony Środowiska. Pojawił się podnoszony kolejny raz kłopot ze złym stanem powiatowej drogi przy ul. Regulskiej i słaby poziom bezpieczeństwa w jej obszarze mimo petycji do poprzedniej burmistrz Urszuli Kierzkowskiej i obiecanego remontu w latach 2018–2020. – Cała ulica jest do przebudowy (…) Spróbujemy powołując się przytoczone przez Państwa pismo zapytać, co dalej. (…) naciskać na ZDM. Podobnie jak w kwestii przejść przy ul. Spisaka, by stworzyć tam np. wyspy – zapewnił burmistrz. Pojawiła się prośba o remont ul. Sosnkowskiego (od skrzyżowania z ul. Pużaka do al. Jerozolimskich). – Jesteśmy na etapie ostatnich uzgodnień, projektowanie trwa 2 lata. Chcemy pobudować 250-metrowy odcinek łączący Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego. Mamy nadzieję, że pod koniec tego roku dostaniemy pozwolenie na budowę – informował Bogdan Olesiński. Mieszkańców nurtuje pogłębiający się brak miejsc parkingowych. Niestety, samorząd może wydatkować środki wyłącznie na swoim terenie. Jeśli są braki w miejscach do parkowania na terenach spółdzielczych, jest to problem spółdzielni. Burmistrz opowiedział się w tej kwestii za wprowadzaniem coraz większej liczby stref zamieszkania z jednoczesnym ograniczeniem ruchu w Czechowicach. – Na osiedlach będziemy robić spotkania, by przekonać do tego mieszkańców – usłyszeliśmy.

Problemy mieszkańców Skoroszy (30 maja 2023, Szkoła Podstawowa nr 4)

Duży sprzeciw pojawił się wobec projektu zgłoszonego do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2024 r. w kwestii budowy chodnika wzdłuż budynku przy Placu 1905 r. nr 1, nr 3, nr 4. Projekt aktualnie został oceniony negatywnie i nie jest poddany pod tegoroczne głosowanie. Na spotkaniu wybrzmiały skargi na bród w altankach śmietnikowych i pasach zieleni między chodnikami a jezdnią. – Do połowy czerwca pasy zieleni powinny być wysprzątane i wykoszone. Zapadła decyzja, że tylko 2 razy będziemy kosić w sezonie jako celowe działanie ochrony klimatu – wytłumaczył burmistrz.
Straż Miejska oskarżana została o bezczynność przy ul. Jacka i Agatki, gdzie samochody niebezpiecznie parkują przy skręcie. Burmistrz zachęcał w takich kwestiach do korzystania z pośrednictwa radnych, obrad komisji i sesji online, ale zapewnił, że skieruje w tej kwestii pismo do odpowiedzialnych za Straż osób. Mieszkańcy dopominali się o więcej spowalniaczy na ulicach Skoroszy – proszeni zostali o wniosek do wydziału infrastruktury z podpisami kilkunastu osób z uzasadnieniem. Urzędnicy znają także problem bardzo ciasnej ul. Prystora. Jeśli nie znajdzie się inne rozwiązanie, konieczne będzie szpecące osłupkowanie terenu. Mieszkańcy mają nadzieję na zagospodarowanie ostatnich zielonych terenów przy Leroy Merlin i Centrum Skorosze. To obszar bez uchwalonego MPZP, wydaje się pod takie miejsca Warunki Zabudowy. Dzielnica czeka na studium [już pojawiło się 2 czerwca br. – przyp. red.], a potem uchwalenie planu miejscowego, co może przymusić właściciela do rozmów, aby stworzyć tam park.

Problemy mieszkańców Szamot (2 czerwca 2023, DK Portiernia)

Palącymi kwestiami okazało się sprzątanie ulic – jest nowa umowa z deweloperami. Opóźnienie wynikało z niedogadania się między deweloperami. Ostatecznie, sprzątanie będzie nie co tydzień, a co dwa tygodnie i zakończy się we wrześniu. Na razie nie ma rozwiązania na hałas i tranzyt na ul. Posag 7 Panien – trzeba angażować policję, aby pilnowała wyznaczonych tras dojazdów do budowy. Jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa przy wymienionej ulicy, nie da się tymczasowo wyznaczyć azyli ani poprawić bezpieczeństwa, bo ustalenia i organizacje ruchu długo zajmują. Remont Posagu 7 Panien ma ruszyć w pierwszym kwartale 2024. Burmistrz zadeklarował, że porozmawia z dyrektorem Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, żeby wyegzekwować od deweloperów zapewnienie na czas przebudowy tymczasowego, bezpiecznego chodnika dla pieszych. Deweloperzy Equilis i Murapol mają się dorzucić do przebudowy Posagu 7 Panien od ul. Taylora do ul. Gierdziejewskiego. Porozumienie nie jest jeszcze zawarte. Miasto zadeklarowało, że będzie musiało zająć się załataniem dziury między dwoma częściami ul. Herbu Oksza – na razie nie usłyszeliśmy terminów. Ponadto, na terenach pozakładowych ma docelowo powstać 7 szkół, 3 przedszkola i 1 żłobek (zawierają to zapisy MPZP). Zaś działka przy ul. Hennela (w stronę Diamond Park) została zarezerwowana pod potrzeby służby zdrowia. Burmistrz ma porozmawiać z ZTM w sprawie puszczenia przegubowców przez Posag 7 Panien, ale sugeruje wsparcie tego postulatu np. petycją od mieszkańców. Obecni na spotkaniu ucieszyli się z zaprezentowanej mapy budowy ulic (link: https://shorturl.at/oACW4) oraz tabeli z podpisanymi umowami z art. 16 – link: https://shorturl.at/dhKPU

Problemy mieszkańców Gołąbek (13 czerwca, Biblioteka „Gołąbki”)

Jeden z obecnych na spotkaniu skarżył się na drogie opłaty za wywóz śmieci – burmistrz wytłumaczył, że ustawa obecnego Sejmu nie pozwala samorządom na dowolność naliczania pieniędzy za wywóz śmieci, a dopuszcza jedynie kilka rozwiązań. Pojawił się problem zbyt małej liczby koszy na śmieci na Gołąbkach. Bogdan Olesiński wyjaśnił, że po tym, jak ZDM przekazał dzielnicy ulice Bony, część Orłów Piastowskich, Konotopską – zabrał swoje śmietniki. Usłyszeliśmy zapewnienie, że od przyszłego roku będzie ich więcej. Kłopotem Gołąbek jest duża liczba wąskich ulic. Dzielnica stara się tam tworzyć utwardzone pobocza, bo nie da się zrobić chodników o szer. 180 cm. Burmistrz w tej części Ursusa zastanawia się również nad wprowadzeniem stref zamieszkania. Pytano o remonty, np. ul. Konotopskiej – będzie tam jedynie utwardzane pobocze w ramach remontu – z braku środków. Zwrócono uwagę na brak ronda bądź sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gierdziejewskiego (należy do ZDM) i Leszczyńskiego. Burmistrz oświadczył, że będzie tam skrzyżowanie ze światłami. Firma Pannatoni się tym zajmie przy budowie ul. Licencyjnej za ok. 2–3 lata. Podobny problem z pojawia się na przejeździe z P7P na Czerwoną Drogę przez ul. Gierdziejewskiego – graniczy on z cudem w godzinach szczytu. Prowadzone są rozmowy, a dzielnica zamierza brać udział w uzgodnieniach z deweloperami, by wystąpić o światła. Wg badań ZDM, skrzyżowanie z pasami do skrętu ma być lepszym rozwiązaniem niż rondo. Proces projektowania może trwać nawet do 2 lat, dopiero potem – wyłonienie wykonawcy.

Wysłuchała Agnieszka Gorzkowska

MS 5/2023, 29 czerwca 2023