URSUS

Ulica Przy Forcie zostanie przebudowana

Rozpoczyna się inwestycja mieszkaniowa u zbiegu ulic Dzieci Warszawy i Przy Forcie. Inwestor, firma Dom Development, wskutek negocjacji przeprowadzonych przez dzielnicę podpisała w zeszłym roku umowę na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych. Inwestor na własny koszt (ok. 1,2 mln zł) przebuduje ulicę Przy Forcie na odcinku pomiędzy ulicami Dzieci Warszawy i Apartamentową.

Prace obejmą m.in. jezdnię, chodniki, budowę zatok postojowych (łącznie 6 miejsc, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz nowe nasadzenia drzew.

Na całym obszarze układu drogowego ul. Przy Forcie oraz ul. Apartamentowej przewiduje się wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Zgodnie z postulatami mieszkańców projekt uwzględnia wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z ul. Dzieci Warszawy w ul. Przy Forcie, co pozytywnie wpłynie na udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu z ul. Skoroszewską.

Poziom  skrzyżowania z ul. Dzieci Warszawy, przejście i przejazd rowerowy przewiduje się wykonać jako wyniesiony. Podobnie będzie ze Skrzyżowaniem ul. Przy Forcie z ul. Apartamentową.

Zgodnie z umową droga zostanie przebudowana przed oddaniem do użytkowania inwestycji mieszkaniowej.

Źródło: https://ursus.um.warszawa.pl/-/ulica-przy-forcie

MS 4/2024, 25 kwietnia 2024