URSUS

„Rozsypał się świat”

Nakładem Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus ukazał się 16. Almanach liryki, satyry i prozy poetek i poetów Klubu Literackiego „Metafora” pt. „ROZSYPAŁ SIĘ ŚWIAT”.

Wieczór promocyjny z udziałem wielu zaproszonych miłośników literatury odbył się 31 maja 2023 r. w sali kameralnej „Arsusa”. Na spotkaniu własną twórczość prezentowali widoczni na pamiątkowym zdjęciu autorzy w towarzystwie organizatorów.

Siedzą od lewej: Joanna Potempska (śpiew), Izabela Zubko (poetka, krytyczka, autorka wstępu), Anna Rykowska (prezes K.L. „Metafora”), Bogusław Łopuszyński (dyr. OK „Arsus”). Od lewej w pierwszym rzędzie stoją: Jonusz Potempski (poeta, gitara), Roman Wysokiński, Jolanta Grotte, Teresa Pożarowszczyk, Magdalena Eggert-Małachowska (debiut poetycki), Kazimiera Ścisłowska, Maria Nojszewska, Marzena Kurkowska. W ostatnim rzędzie od lewej: Mira Umiastowska, Joanna Godlewska, Krystyna Rejniak, Magdalena Jaworska i Krzysztof Padowski.

Piękną okładkę do książki przygotował artysta plastyk Piotr Szałkowski.

Zapraszamy na warsztaty i spotkania z poezją do placówek Ośrodka Kultury „Arsus”.

fot. Alina Małachowska

MS 5/2023, 29 czerwca 2023