POWIAT PRUSZKOWSKI

Ulice Dworcowa w Piastowie i Bodycha w Regułach odebrane!

21 czerwca odbył się oficjalny odbiór zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach”.

W ramach inwestycji wykonano: 

1) rozbudowę:

 • skrzyżowań z ul. Sienkiewicza i z ul. Kosewskiego w Piastowie,
 • jezdni,
 • chodnika,
 • ścieżki pieszo-rowerowej,
 • zjazdów publicznych,
 • indywidualnych zatok postojowych,
 • poboczy,
 • zieleńca,

2) przebudowę i budowę:

 • sieci gazowej i elektroenergetycznej,
 • kanalizacji deszczowej.
 • oświetlenia ulicznego.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować kolejną inwestycję dla naszych mieszkańców. Był to niezbędny remont z uwagi na bardzo zły stan jezdni oraz brak uregulowanych poboczy, chodników i ścieżki rowerowej. Teraz kierowcy, piesi i rowerzyści oraz inni użytkownicy mogą przemieszczać się komfortowo, korzystając z nowej nawierzchni jezdni, chodników i ścieżki pieszo-rowerowej – mówił podczas odbioru inwestycji, Grzegorz Kamiński Wicestarosta Pruszkowski.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 9 mln zł, w tym:

 • środki własne powiatu – 2 805 645,44 zł,
 • dofinansowania zewnętrzne:
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 4 252 748,56 zł,
 • Miasto Piastów
  200 000,00 zł w 2022 r.
  1 300 000,00 zł w 2023 r.
 • Gmina Michałowice
  400 000,00 zł w 2022 r.
  350 000,00 zł w 2023 r.

W odbiorze inwestycji udział wzięli: Grzegorz Kamiński Wicestarosta Pruszkowski, Wojciech Herner Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice, pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i Urzędu Miejskiego w Piastowie, przedstawiciele głównego wykonawcy firmy „Fal-Bruk” Sp. z o.o. oraz inspektor nadzoru.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

MS 5/2023, 29 czerwca 2023