POWIAT PRUSZKOWSKIWydarzenia

Szkoła sercem budowana

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie przy ul Wapiennej 2, czyli dawny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dotychczasową siedzibę zajmował od 1962 roku. 24 marca 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. Wydarzenie zgromadziło bardzo liczną grupę osób, w większości mających znaczący udział w doprowadzeniu do tego momentu.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dostrzegając ogromne potrzeby i oczekiwania, ale także niewystarczające warunki lokalowe ZSS im. ks. Jana Twardowskiego, podjął decyzję o budowie nowoczesnego budynku szkoły, pozbawionego barier architektonicznych. Ze względu na skalę i przewidywany znaczny koszt inwestycji, starano się pozyskać dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych.

Wielki przełom

Przełomowym dniem w tej historii był 5 czerwca 2019 roku. Wieloletnia współpraca i wspieranie szkoły przez największą firmę w tym rejonie – „Blachy Pruszyński”, a przede wszystkim otwarte serce, zaowocowały tego dnia podpisaniem przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Pruszyńskiego z Krzysztofem Rymuzą Starostą Pruszkowskim listu intencyjnego, wyrażającego wolę współfinansowania budowy nowego obiektu. „Fundacja Pruszyńscy” zadeklarowała możliwość współfinansowania inwestycji do 50% wartości kontraktu. Prezes Pruszyński zdecydował jeszcze w trakcie prac o wyposażeniu w nowoczesny sprzęt specjalistycznych sal do rehabilitacji i integracji sensorycznej.

W lipcu 2020 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przekazał dotację z budżetu Województwa na dofinansowanie zadania w wysokości 4 mln zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W tym samym roku podpisano umowę na budowę z Generalnym Wykonawcą – konsorcjum firm: PRK 7 Nieruchomości i TRAKCJA Spółka Akcyjna oraz Marzeną Kaletą, prowadzącą działalność pod nazwą M.A.K. Marzena Kaleta, która przyjęła na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Za niecały rok będzie gotowy cały kompleks szkolny

I etap inwestycji obejmował budowę nowego gmachu szkoły z częścią dydaktyczną i salą sportową, budowę infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku odpowiednie do realizacji różnych form terapii. Drugi etap, który właśnie się rozpoczyna obejmuje rozbiórkę starego oraz budowę drugiego, nowego budynku z częścią dydaktyczną oraz zagospodarowanie terenu – powstanie boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, miejsca postojowe. Szacowany koszt to ok. 20 mln zł, a przewidywany termin zakończenia prac – luty 2024 r.

Uroczystość

Część oficjalną poprzedził wspólny występ artystyczny uczniów i nauczycieli. Wystąpił chór i szkolna orkiestra. Odbyły się w wykonaniu uczniów doskonałe prezentacje taneczne. Wybrzmiały też recytacje oraz odtworzenia z oryginalnych nagrań poezji księdza Jana Twardowskiego, których treść jakże blisko nawiązywała do dziejących się wydarzeń.

Wśród gości, zaproszonych na uroczystość byli m.in.: Starosta Pruszkowski – Krzysztof Rymuza, Prezes Zarządu „Blachy Pruszyński” – Krzysztof Pruszyński, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Posłowie na Sejm RP – Zdzisław Sipiera, Bożena Żelazowska, Andrzej Rozenek, Wicemarszałek Senatu RP – Michał Tomasz Kamiński, Prezydent Miasta Pruszkowa – Paweł Makuch, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarazem Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Paweł Wdówik, Wicestarosta Pruszkowski – Grzegorz Kamiński, Członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego: Agnieszka Kuźmińska, Wojciech Herner i Zdzisław Brzeziński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego – Artur Świercz, Prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych, – Katarzyna Rybińska, Radni Powiatu Pruszkowskiego, ks. Dziekan Marian Mikołajczak – Proboszcz parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, ks. Robert Kamiński – Proboszcz parafii św. Edwarda, dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez powiat pruszkowski, wszyscy przyjaciele placówki.

Podniosłość i uroczystość tego dnia najlepiej oddają słowa zawarte w przemówieniu pani dyrektor Agnieszki Krysińskiej: – Nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, którzy oddali
szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół naszej placówki zawsze też gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci, których mottem są słowa naszego Patrona ks. Jana Twardowskiego „Pokochałem dzieci które oczekiwały serca.

– Dziękuję Panu Staroście Krzysztofowi Rymuzie, Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego oraz wszystkim Radnym Powiatu Pruszkowskiego obecnej i poprzedniej kadencji za dostrzeżenie ogromnych potrzeb edukacyjnych, terapeutycznych uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, dostrzeżenie potencjału kadry nauczycielskiej i uczniów, za współfinansowanie inwestycji, głosy doradztwa i wsparcia.

Edukacja i wsparcie uczniów

Ideą i celem ZSS im. ks. Jana Twardowskiego jest maksymalizowanie potencjału rozwojowego dziecka poprzez całokształt działań: wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Michał Kamiński – Wicemarszałek Senatu, Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Posłowie na Sejm RP:  Andrzej Rozenek, Zdzisław Sipiera, Bożena Żelazowska, Barbara Stelmasińska Dyrektor Biura Poselskiego Pawła Zalewskiego Posła na Sejm RP, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski, Grzegorz Kamiński – Wicestarosta Pruszkowski, Paweł Zacny – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, Radni Powiatu Pruszkowskiego: Stanisław Dymura, Adrian Ejssymont, Katarzyna Klimaszewska, Halina Górniak-Uszyńska, Paweł Siekierko, Mirosława Śliwińska, Dorota Zglińska, włodarze gmin: Paweł Makuch – Prezydent Miasta Pruszkowa, Jerzy Wysocki – Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów, Emil Sawicki – Asystent Marszałka Województwa Mazowieckiego, Michał Landowski – Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego, Wojciech Grzeniewski – Sekretarz Gminy Michałowice, Krzysztof Pruszyński – Prezes Zarządu „Fundacji Pruszyńscy”, Beata Pesta – Dyrektor Administracyjny Pruszyński Sp. z.o.o, Agnieszka Krysińska – Dyrektor ZSS im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie oraz dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez powiat.

Każdy chciał powiedzieć coś od siebie


Krzysztof Rymuza: – Wkrótce zaczynamy, właściwie już zaczęliśmy II etap, który będzie polegał na budowie jeszcze jednego obiektu edukacyjnego, nieznacznie mniejszego niż ten, ostatecznego zagospodarowania terenu w postaci wielofunkcyjnego boiska, placu zabaw i miejsc parkingowych.

Adam Struzik na temat otrzymanego od dzieci prezentu: – Myślę, że nie ma piękniejszego gestu niż ta rzeźba. Miałem osobisty zaszczyt i wielką radość znać księdza Twardowskiego i muszę powiedzieć, że jest to postać niezwykła, bo chyba nikt piękniej nie potrafi wyrazić prostej i jednocześnie bardzo głębokiej poezji pod względem uczuciowym najwyższej. Właśnie kierując się tymi wyższymi uczuciami powinniśmy dbać o każdego, nawet najmniejszego członka naszej wspólnoty. Tylko cywilizowane społeczeństwa, cywilizowane narody dbają o najsłabszych.

– Wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, piękni i bogaci, wiecznie młodzi, ale życie jest inne i dlatego budowa tej szkoły jest wielkim osiągnięciem pana Starosty, zarządu powiatu, całej Rady Powiatu. Potrzeb jest wiele, ale jeśli się wybiera taką inwestycję, to znaczy że kierujemy się uczuciami wyższymi., poczuciem solidarności i odpowiedzialności za tych najsłabszych. Z całego serca wam gratuluję i deklaruję daleko idącą pomoc. Wam młodzi drodzy przyjaciele życzę, żebyście znaleźli swoją drogę w życiu, żebyście byli zdrowi, mieli przyjaciół, napotykali tylko życzliwych i dobrych ludzi wokół siebie – dodał.

Krzysztof Pruszyński: – Pierwsze rozmowy, pomysł na ten temat odbyły się w 2015 roku, gdy Starostą był Zdzisław Sipiera, potem prace kontynuował Starosta Maksym Gołoś, a jeszcze później przyjrzeliśmy się wszystkiemu razem z obecnym Panem Starostą Krzysztofem Rymuzą i… udało się. Dziękuję Marszałkowi, który nas wspomógł (…). Gratuluję całemu zespołowi i dyrektor Krysińskiej za zaangażowanie, że w trudnych warunkach starają się pomóc tym młodym istotom znaleźć ich miejsce na ziemi.

Bożena Żelazowska: – Za kilka lat będziemy obchodzić stulecie szkoły. Ta inwestycja przypadła na bardzo trudny czas, kiedy mieliśmy pandemię, za wschodnią granicą wybuchła wojna. Wszystko trzeba było realizować za większe pieniądze niż było zaplanowane. Ale daliście radę. Będzie to inna, lepsza praca, w komfortowych warunkach.

Michał Kamiński: – Chcę Wam podziękować za występ, który oglądaliśmy na początku. Pomyślałem, że włożyliście w jego przygotowanie bardzo dużo pracy. Wasz wysiłek przyniósł uśmiech i radość innym ludziom. Podzieliliście się z nami czymś pięknym – i ja to czuję. Dziękuję wam za taki występ i wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej szkoły i dzięki czemu było to możliwe, a także nauczycielom, pedagogom…

Zdzisław Sipiera, który ofiarował dzieciom wielkie pudło pomocy naukowych, zwrócił uwagę, że… pieniądze z budżetów, to są nasze – podatników pieniądze. Ale własne pieniądze, przez siebie zapracowane, to jest prawdziwy dar serca. Dziękuję jeszcze raz panu Krzysztofowi.

Poseł Andrzej Rozenek: – Są takie momenty, kiedy nawet mnie wzruszenie odbiera głos. Jesteście wspaniali, dziękuję za występ. I pani dyrektor. Wiem, że to miejsce będzie ciepłe, rodzinne, tolerancyjne.

Paweł Wdówik: – Cieszę się, że tu jest miejsce, w którym możemy pokazać, że są wartości, które są ponad podziałami. Tu jest miejsce, które jest ponad podziałami. My, ludzie z niepełnosprawnościami chcemy mieć możliwość wolnego życia, życia w społeczeństwie. A tu jest miejsce, w którym potencjał do tego potrzebny, można ładować. Znam i panią dyrektor i wielu nauczycieli. Są to tacy ludzie, którzy wierzą, że nawet mocno niepełnosprawne dzieci mają ten potencjał. To jest jedna ze szkół, które budują w dzieciach moc.

Anna Białecka z Rady Rodziców zwróciła się do dyrektor szkoły: – Pragniemy podziękować, dokonała pani niemożliwego razem z dziesiątkami innych osób. Wręczam w imieniu rodziców ponad 200 dzieci tę statuetkę i wpisy od wdzięcznych rodziców.

Dyrektor Krysińska również serdecznie wszystkim podziękowała: – Dziękuję za dostrzeżenie potrzeb edukacyjnych i potencjału naszego i dzieci, Krzysztofowi Pruszyńskiemu – że mamy najlepszy sprzęt rehabilitacyjny w powiecie. Dzięki takim ludziom możemy robić wielkie rzeczy.

– Dziękuję wszystkim za ten dar serca.

Dużo jeszcze słów padało na temat idei, działań i poezji patrona. Na temat występu, który na wszystkich zrobił ogromne wrażenie.

Odtwarzano i recytowano wiersze ks. Jana Twardowskiego, który patronując szkole zapewne uśmiechał się z góry do wszystkich.

TU obszerna relacja zdjęciowa z wydarzenia

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 3/2023, 27 kwietnia 2023