MICHAŁOWICE

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Regułach już za rok

W sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice wójt gminy Małgorzata Pachecka podpisała z firmą Ekoinbud z Gdańska umowę na wybudowanie w Regułach Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Centrum będzie miało ponad 600 m kw. powierzchni użytkowej, składającej się z części wspólnej: kuchni z jadalnią, sali rekreacyjnej, sali zajęć ruchowych, pralni, szatni, łazienek, toalet, pomieszczenia dla personelu, pokoju zabiegowego, gabinetów psychologa i logopedy oraz z części mieszkalnej, w której 6 osób zamieszka na stałe w 4 pokojach jednoosobowych i jednym dwuosobowym. 14 osób będzie korzystać z opieki dziennej. Budynek będzie realizowany w formule „projektuj i buduj”. Oczywiście będzie zeroemisyjny i energooszczędny.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 5 245 858 zł. Z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” gmina uzyskała na ten cel 3 057 800 zł.

Najlepsze miejsce

Nowy ośrodek w 2024 roku powstanie w Regułach, w centrum gminy, obok przedszkola, planowanej szkoły i urzędu gminy. Lokalizacja jest korzystna dla wszystkich. 

– Osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas i wszyscy musimy to widzieć w celach wychowawczych, a przede wszystkim dzieci, które będą chodziły obok do przedszkola i szkoły. Również pensjonariusze Centrum za oknem będą widzieli prawdziwe, toczące się życie i będą mieli, tak jak i przyszli pracownicy, łatwy dojazd autobusami i kolejką WKD – zauważyła wójt Pachecka.

Inwestycja była niezbędna

Inicjatywa wójt Pacheckiej w sprawie budowy Centrum, jak dowiadujemy się od pani wójt, nastąpiła w wyniku rozmów z Iwoną Radzimirską, dyrektorką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS).

Od lutego 2019 r. przy ul. Ceglanej w Komorowie działa Dzienny Dom Opieki Senior+. Ta placówka ma 30 miejsc i wszystkie są zajęte.

– W tym roku w gminie Michałowice z opieki GOPS-u korzysta 130 osób. W przypadku świadczeń pielęgnacyjnych objętych wsparciem Ośrodka jest 240 osób. Pewna grupa mieszkańców pozostaje w swoich mieszkaniach i nie korzysta z naszych usług, ale im też pomoc jest potrzebna” – poinformowała dyrektor Radzimirska. Dodała, że: – W ostatnich latach liczba osób, które mają trudności, związane z funkcjonowaniem ich organizmu jest coraz wyższa, a my staramy się tak działać, żeby nasi mieszkańcy mogli pozostać w miejscu, które kochają, w którym żyją, urodzili się, mieszkają i jest im tutaj dobrze, żeby nie musieli podejmować trudnych decyzji przejścia do całodobowych placówek opieki poza ich teren (…) Na to pozwoli nowe centrum. Nasi podopieczni będą objęci szerokimi usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi, usprawniającymi i kulturalnymi żeby nie czuli się wykluczeni i jak najdłużej mogli samodzielnie, godnie, podmiotowo czuć się naszymi mieszkańcami. W Centrum będą mogły znaleźć dla siebie miejsce również osoby młodsze, potrzebujące opieki i pomocy. Część mieszkalna pozwoli na to, by te osoby, które takiego wsparcia wymagają, mogły całodobowo przebywać pod naszą opieką.

Inwestycja dla kilku pokoleń

Prezes firmy Ekoinbud Tomasz Balcerowski pochwalił technologię, w której będzie budowane Centrum – to jego firma ją opracowała i zaczęłastosować jako pierwsza w Polsce. Przez 7,5 roku wybudowała przeszło 60 obiektów, przeważnie żłobków, przedszkoli i szkół. Przedstawił też szczegóły budowy: – Budynek jest konstrukcją prefabrykowaną, modułową. Budujemy z drewna. Belki mają grubość 20 x 16 cm, a w niektórych przypadkach 24 x 16 cm. To jest potężny, silny budynek, który będzie stał 150–200 lat. My przygotowujemy gotowe elementy w fabryce, w środku są kable elektryczne, zaczepy, połączenia. Przywozimy to na budowę i z nich montujemy budynek. Wewnątrz będzie zdrowy mikroklimat, ponieważ budynek przyjmowaną wilgoć wydala na zewnątrz. Tam nigdy nie powstanie grzyb, budynek oddycha razem z jego mieszkańcami. To jest technologia na miarę lat, w których żyjemy i dla następnych pokoleń.

Ogień mu niestraszny

Na pytanie, czy drewniany budynek będzie odporny na ogień, prezes odpowiedział: – Na bazie mieszanki gipsowej tworzone są specjalne okładziny, które przybijamy na naszej hali produkcyjnej do produkcji drewnianej i ta okładzina zapewnia niepalność. Oczywiście ściana poddawana jest testom, których wynik określany jest w klasyfikacji ogniowej – NRO. Jest to liczba minut (od 30 do 240) ile ściana wytrzymała, kiedy się ją paliło żywym ogniem, żeby przepalić się na drugą stronę.

Złożono podpisy, deklaracje i podziękowania

Umowę na realizację Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach podpisali uroczyście w obecności pracowników urzędu gminy Michałowice, radnych i przedstawicieli firmy Ekoinbud: Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka, Prezes firmy Ekoinbud Tomasz Balcerowski i skarbnik gminy Michałowice Anna Jankowska.

Po podpisaniu umowy prezes Balcerowski zadeklarował, że jeżeli dzięki pomocy Urzędu Gminy uda się do września 2023 r. załatwić wszystkie procedury i pozwolenia to postara się oddać obiekt w kwietniu 2024 roku (w umowie był zapisany termin sierpniowy).

Wójt Małgorzata Pachecka wyraziła wdzięczność i podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego finału, a w szczególności referatowi Inwestycji i Remontów pod kierownictwem Iwony Popowicz, pracownikom, przygotowującym przetarg oraz gminnym radnym za podjęcie tematu i zrozumienie potrzeby wprowadzenia takiego zadania.

Logistyką i organizacją wydarzenia zajęła się, jak zawsze profesjonalnie, Katarzyna Stygińska – Kierownik Referatu Promocji i Polityki Informacyjnej.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 03/2023, 27 kwietnia 2023