MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców

Gmina Michałowice robi wszystko, co tylko można, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Bierze pod uwagę wszelkie opinie i spostrzeżenia mieszkańców oraz spełnia składane obietnice.

Dobrą wiadomością jest zainstalowanie w najbliższym czasie sygnalizacji świetlnej dla przejścia dla pieszych i rowerzystów przez Aleję Powstańców Warszawy przy rzece Raszynce w miejscowości Pęcice. To przejście łączy dwie ścieżki rowerowe – pierwszą – wzdłuż Al. Powstańców Warszawy z drugą – wzdłuż Raszynki (z Reguł do ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi). Gmina podpisała porozumienie z Powiatem, wykonała dokumentację, a gdy tylko pozwolą warunki – przystąpi do rozpoczęcia inwestycji. Sygnalizację będą kontrolować kamery termowizyjne. Mimo, że to droga powiatowa, gmina Michałowice finansuje inwestycję w 100%, by jak najszybciej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

Nowa sygnalizacja świetlna stanie na skrzyżowaniu drogi powiatowej – Al. Powstańców Warszawy (3114W) z gminną drogą – ul. Graniczną w Regułach. Gmina zgłosiła takie zapotrzebowanie do starostwa. W grudniu minionego roku wykonano dokumentację projektową, a 12 stycznia wystąpiono do starosty z prośbą o określenie dokładnej daty rozpoczęcia prac.

Trwa również oczekiwanie na efekt spotkania mieszkańców Granicy z przedstawicielami gminy i starostwa (odbyło się 3 grudnia 2020 r.). Ustalono wtedy, że konieczne jest stworzenie dodatkowego przejścia w okolicach ul. Głównej, w niedalekim sąsiedztwie ul. Pruszkowskiej, umożliwiającego bezpieczne przedostanie się mieszkańców ul. Głównej na drugą stronę ulicy, gdzie jest chodnik. Obecnie przejście zlokalizowane jest przy samym rondzie, natomiast inwestycja stworzy jeszcze jedno przejście – bliżej zabudowań – dzięki czemu m.in. dzieci bezpiecznie dotrą do szkoły.

Po konsultacjach z mieszkańcami gmina Michałowice wystąpiła do starosty (15 stycznia 2021 r.) o wykonanie przejść wyniesionych (tzw. śpiący policjant) w ul. Głównej oraz jeszcze jednego przejścia wyniesionego w ul. Głównej – na skrzyżowaniu z ul. Jesienną w kierunku Nowej Wsi. To zobliguje kierowców do ograniczenia prędkości (wpływały skargi mieszkańców na rozpędzone auta).

Na prośbę mieszkańców gmina Michałowice wnioskowała również do starostwa o wykonanie chodnika po lewej stronie ul. Głównej od skrzyżowania z ul. Pruszkowską, w kierunku ul. Nowogranickiej (vis-`a-vis ul. Poprzecznej).

Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od uzyskania odpowiedzi od starostwa.

UG Michałowice zachęca do rozliczenia PIT za 2020 rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. W formularzu PIT-37, w rubryce „miejsce zamieszkania” należy wpisać „GMINA MICHAŁOWICE”.

To właśnie wpływy z podatków mieszkańców gminy umożliwiają m.in. realizację inwestycji zapewniających bezpieczeństwo na drogach.

UG Michałowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *