POWIAT PRUSZKOWSKI

4. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2020 rok

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu opracowała Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego za 2020 rok. Powiat Pruszkowski zajął 4. miejsce w grupie 314 powiatów ziemskich!

Opracowanie zostało oparte na zestawieniu parametrów finansowych i obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naukowcy zbadali sposób gospodarowania pieniędzmi publicznymi w oparciu o sprawozdania finansowe, składane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ze względu na specyficzną sytuację w roku 2020, spowodowaną pandemią COVID-19, w Rankingu zostały dodatkowo wyszczególnione kwoty wydatków bieżących poniesione w celu realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zwycięzcy wyłaniani byli w pięciu kategoriach:

  • gminy wiejskie,
  • gminy miejsko-wiejskie,
  • gminy miejskie,
  • miasta na prawach powiatu,
  • powiaty ziemskie.

W kategorii powiaty ziemskie Powiat Pruszkowski zajął 4. miejsce. Jest to olbrzymie wyróżnienie, zwłaszcza, że grupa liczyła 314 powiatów, a zatem konkurencja była bardzo duża.

Pełny Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 jest dostępny na http://www.powiat.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ranking-Finansowy-2020.pdf. Na stronie 114 publikacji – wywiad z Krzysztofem Rymuzą Starostą Pruszkowskim.

Wykres prezentujący wyniki 10 pierwszych powiatów ziemskich za 2020 rok.

Powiat pruszkowski
MS 11-12/2021, 15 lipca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *