POWIAT PRUSZKOWSKI

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Powiat Pruszkowski prowadzi 5 szkół ponadpodstawowych, w których odbywa się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Są to:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4,
 • Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26,
 • Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Piastowie przy ul. Karola Namysłowskiego 11,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 38,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie przy ul. I. Daszyńskiego 6.

Każda ze szkół oferuje:

 • komfortowe warunki,
 • bardzo dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pomoce naukowe klasopracownie,
 • profesjonalną pracownię komputerową,
 • salę gimnastyczną z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym,
 • szeroką ofertę edukacyjną,
 • wysoką jakość kształcenia potwierdzoną wynikami,
 • udział uczniów w krajowych oraz zagranicznych wycieczkach,
 • wolontariat szkolny.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie rekrutuje do:

 • Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego do oddziałów:
 1. ogólnego z rozszerzeniem: geografii, wos, j. angielskiego;
 2. ogólnego sportowego z rozszerzeniem: biologii/geografii, j. angielskiego.
 • Szkoły Mistrzostwa Sportowego z rozszerzeniem: biologii, j. angielskiego.

Szczegóły rekrutacji: www.zsoispruszkow.pl

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie zaprasza kandydatów – absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych 5-letniego Technikum w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik systemów
i urządzeń energetyki odnawialnej, technik mechanik, technik teleinformatyk.

Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uzależnione jest od naboru minimum 15 kandydatów, którzy zadeklarowali kształcić się w tym zawodzie.

Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica prowadzi także rekrutację do Szkoły Branżowej I stopnia w klasach wielozawodowych w zawodach: cukiernik, piekarz, fryzjer, lakiernik pojazdowy, kucharz, sprzedawca, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, dekarz, mechanik monter maszyn i urządzeń.

Szczegóły rekrutacji: www.zsnr1-pruszkow.com

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oferuje absolwentom szkół podstawowych szeroki wachlarz edukacyjny w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Szkole Branżowej I stopnia.

 • Liceum Ogólnokształcące proponuje klasę ogólną z rozszerzonym j. polskim i geografią.
 • Technikum – technik: obsługi turystycznej, logistyk, weterynarii, ortopeda, optyk, handlowiec, organizacji reklamy, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i multimediów, realizacji nagrań, rachunkowości, usług fryzjerskich, hotelarstwa, transportu kolejowego, programista, lotniskowych służb operacyjnych, eksploatacji portów i terminali, automatyk.

Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uzależnione jest od naboru minimum 15 kandydatów, którzy zadeklarowali kształcenie w danym zawodzie.

 • Branżowa Szkoła I stopnia – klasy wielozawodowe: cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, ślusarz, fotograf, mechatronik.

Szczegóły rekrutacji: www.nansen.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie proponuje 4 klasy o wybranych rozszerzeniach:

 • kl. I A – biologia, chemia, j. angielski;
 • kl. I B – wos, j. angielski, j. niemiecki/j. włoski/j. francuski;
 • kl. I C – matematyka, geografia, j. angielski;
 • kl. I D – matematyka, fizyka, j. angielski.

Szczegóły rekrutacji: www.kosciuch-pruszkow.edu.page.org

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie oferuje nabór do 4 klas o rozszerzeniach:

 • kl. I A – j. polski, historia, angielski;
 • kl. I B – matematyka, geografia, j. angielski;
 • kl. I C – biologia, chemia, j. angielski;
 • kl. I D – geografia, j. angielski, j. rosyjski/j. niemiecki.

Szczegóły rekrutacji: www.zan.pruszkow.pl

MS 10/2021, 24 czerwca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *