OŻARÓW MAZOWIECKI

84. rocznica Bitwy Ołtarzewskiej

9 września 2023 r. na Cmentarzu Żołnierzy Września 1939 r. w Ołtarzewie odbyła się uroczystość patriotyczna związana z obchodami 84. Rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej – jednej z większych potyczek Kampanii Wrześniowej.

W 1939 r. między 9 a 13 września na polach Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miejscowości doszło do zaciętych walk pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez Generała Wiktora Thommee a XVI Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy, z których 996 spoczywa na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Września 1939 r. w Ołtarzewie.

Pamięć tamtych wydarzeń ma zawsze szczególną oprawę.

W tegorocznej uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich, jednostek OSP, szkół gminnych, Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Gminy Ożarów Mazowiecki.

W uroczystości uczestniczyli między innymi Anita Czerwińska – Posłanka na Sejm R.P., Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Małgorzata Włodek – Zastępca Prezesa Zarządu ,,Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939”, Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, kombatanci, członkowie zarządu gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy, harcerze i przedstawiciele gminnych organizacji pozarządowych.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. W swoim wystąpieniu powiedział m.in.: – Bitwa Ołtarzewska była krwawa i wyczerpująca. (…) Dla setek żołnierzy to był kres ich młodego życia. Polegli z dala od domu i najbliższych, bo bronili własnej Ojczyzny – tej całkiem małej – wsi, miasteczka, powiatu, ale też i kraju i narodu jako całości. Bili się o życie i przyszłość swoją i swoich najbliższych, ale też o los ludzi, których nigdy nie dane im było spotkać na swojej drodze życia. Czy pragnęli dla siebie bohaterskiej śmierci i nadludzkiego poświęcenia oraz cierpień? Oczywiście że nie, bo przeznaczeniem człowieka jest przeżyć czas, jaki jest mu dany, w godności i spokoju. A jednak poczucie obowiązku i czysty patriotyzm wręcz nakazały im dzielnie stawać przeciw zdecydowanie liczniejszym siłom niemieckim. (…)

Modlitwę za poległych poprowadził Ksiądz Jacek Smyk – Proboszcz Parafii w Ołtarzewie.

Głównym punktem uroczystości był Apel Pamięci. Do Apelu Pamięci przywołał oficer z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Po Apelu Pamięci żołnierze oddali trzykrotną salwę honorową.

Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców i wiązanek pod pomnikiem, przy którym wartę honorową pełnili żołnierze, harcerze z 22 Ożarowskiej Drużyny Harcerskiej ZHP oraz rekonstruktorzy w mundurach żołnierzy z 1939 r.

Uroczystości na cmentarzu zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Ludowego ,,Ożarowiacy” pod kierownictwem Pani Małgorzaty Wojciechowskiej.

Całe wydarzenie było „żywą lekcją historii” dla nas wszystkich.

Jan Lal

Pełnomocnik burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych

MS 7/2023, 21 września 2023