OŻARÓW MAZOWIECKI

Ważna inwestycja drogowa

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych ulic Strażackiej i Floriana z drogą krajową nr 92 ul. Poznańską.

Pierwszy etap stanowi wycinka drzew kolidujących z rozbudową, prac związanych z budową kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej na ulicy Floriana. W kolejnych etapach prowadzone będą roboty brukarskie po zachodniej stronie ulicy Floriana – nowy układ chodników oraz przygotowanie pod poszerzenie nawierzchni jezdni. Po zakończeniu inwestycji, skrzyżowanie zyska nowy układ drogowy z wydzielonymi pasami do lewoskrętów z dróg gminnych, które zwiększą przepustowość układu drogowego.

W związku z prowadzonymi pracami następować będą utrudnienia w ruchu, za które przepraszamy oraz apelujemy o wyrozumiałość. Prosimy również o śledzenie komunikatów związanych z prowadzoną przebudową, dotyczącą zmian w organizacji ruchu oraz okresowych zamknięciach części lub całości ulic.

Łukasz Czyż

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 1/2023, 23 lutego 2023